Działalność w Sejmie RP

Wystąpienie w Sejmie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Postaram się po raz kolejny wymienić wszystko to, wszystkie te zadania, które zostały zrealizowane od roku 2010, czyli od czasu powodzi, jak również powiedzieć, jakie działania planujemy jeszcze w tym roku i w latach następnych w części dotyczącej środkowej Wisły czy zadań związanych bezpośrednio z powiatami płockim i sochaczewskim. Natomiast co do pytań, które dotyczą działalności ochotniczych straży pożarnych, służb ratowniczych, pan doskonale zdaje sobie sprawę, że pan nie powinien kierować ich do ministra środowiska...

źródło: sejmometr.pl

 

Wystąpienie w Sejmie.

Dziękuję bardzo.

Postaram się już nie odnosić się do tych rzeczy, które zostały zrealizowane. Kilka zdań o planach na rok 2013, poza tymi, o których już wspomniałem, związanymi z pakietem działań dotyczących samej zapory we Włocławku. I tak, w roku 2013 planujemy przebudowę dwóch zapór czołowych zbiornika włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów – Tokary –Radziwie oraz makroniwelację w czaszy zbiornika, również prace związane z remontem betonów konstrukcyjnych bram przeciwpowodziowych w samym mieście Płock, remont zapory bocznej Wistka, ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na długości wału przeciwpowodziowego i jeszcze kilkanaście innych zadań, o których, jeżeli jest taka wola panów posłów, jestem w stanie osobno powiadomić państwa.

Więcej…
 

Wystąpienie w Sejmie.

Pan również doskonale wie, że na te pytania powinno odpowiadać kilku ministrów równocześnie. Wrócę jednak do tych zasadniczych kwestii wynikających z prawdziwej troski o bezpieczeństwo, a nie tylko i wyłącznie z pewnej próby budowania napięcia. Najpierw postaram się bardzo precyzyjnie odpowiedzieć, podać te podstawowe informacje.

Tak jak już swego czasu wspominałem, w tej chwili w odniesieniu do obszaru Płocka, czy bezpośrednio, rozpoczynamy realizację zadania związanego z zabezpieczeniem stopnia wodnego Włocławek. Te zadania obejmują dwa pakiety działań. Pierwszy dotyczy przebudowy i remontu obiektów stopnia wodnego we Włocławku. On obejmuje takie zadania, jak poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego, rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia, remont jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych, remont śluz i awanportów, przebudowa przepławki.

Więcej…
 

Interpelacja nr 15130 w sprawie uwzględnienia budowy drogi ekspresowej S11 w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2020"

W imieniu Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego wnoszę interpelację o wprowadzenie drogi krajowej S11 do ˝Programu budowy dróg i autostrad na lata 2014-2020˝. Droga S11 Kołobrzeg - Koszalin - Poznań - Ostrów Wielkopolski - Tarnowskie Góry - Bytom jest głównym szlakiem komunikacyjnym łączącym Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę, Opolszczyznę i aglomerację śląską.

Więcej…
 
Strona 3 z 97