Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź - Interpelacja nr 13734 w sprawie możliwości wykorzystywania zasobów wodnych na obszarze Karpat

Przekazuję odpowiedź na interpelację pana posła Kazimierza Moskala przekazaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP, pismem z dnia 30 stycznia br., w sprawie możliwości wykorzystania zasobów wodnych na obszarze Karpat.

   Pytanie 2. Czy dostrzega Pan problem związany z coraz większym brakiem wody?

   Uprzejmie informuję, że znany jest mi problem polegający na występowaniu suszy i stepowienia na terenie kraju, a w szczególności problem dostępności wody na terenie Karpat.

Więcej…
 

Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań „Programu dla Odry – 2006” w roku 2011 wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

altPani Marszałek! Wysoka Izbo! Wczoraj dość szczegółowo przedstawiono tutaj Wysokiej Izbie informację na temat zaawansowania realizacji „Programu dla Odry – 2006”. Trochę jestem zaskoczony, że posłowie lewicy tak jednoznacznie atakują ten program...

(Poseł Leszek Miller: Realizację.)

...bo jak sama jego nazwa wskazuje, on powinien być zakończony...

(Głos z sali: Program nie, realizację.)

(Głos z sali: Realizację.)

Właśnie, realizację programu. Ma pan rację.

On powinien być zakończony, jak jego nazwa wskazuje, do 2006 r. Warto się zastanowić, kto w tamtym czasie rządził.

Więcej…
 

Przedstawiona przez ministra środowiska informacja z realizacji „Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2011 wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśni

altPani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście ta inwestycja realizowana jest od 30 lat i przy jej realizacji popełniono wiele błędów, jednak, pani poseł, tak się składa, że aby wydawać pieniądze na jakąkolwiek inwestycję, najpierw trzeba mieć odpowiednią dokumentację, np. techniczną, która kończy się wydaniem pozwolenia na budowę itd., itd. Tak naprawdę wszystkie prace związane z uzyskaniem tejże dokumentacji rozpoczęto dopiero w 2008 r.

Więcej…
 

Przedstawiona przez ministra środowiska informacja z realizacji „Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2011 wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśni

alt

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania, choć muszę się przyznać, że w roku 1986 miałem kilkanaście lat i trudno jest mi odpowiadać za te 27 lat. Rozumiem jednak, że jest kontynuacja władzy, i w takim wymiarze postaram się odnieść do wszystkich wątpliwości.

(Poseł Anna Paluch: Chodzi o odpowiedzi na pytania.)

I w dużej części będę podzielał państwa pogląd na temat pieniędzy, które przy okazji realizacji tej inwestycji najzwyczajniej w świecie zmarnowano. Postaram się w ogóle nie odnosić do tych wypowiedzi, które miały wymiar personalny. Ze wszystkiego można zrobić personalny atak, dbając o to tylko, żeby wieczorem załapać się w jakimś wydaniu popularnego magazynu, bo rozumiem, że niektóre wystąpienia do tego się sprowadzały, i te pomijam.

Więcej…
 
Strona 5 z 97