Honory, odznaczenia

Medal IMiGW

Stanisław Gawłowski został uhonorowany "Medalem pamiątkowym z okazji 50-lecia Technicznej Kontroli Zapór w Polsce" nadanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.

Więcej…
 

Odznaka pamiątkową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

W dniu 11 listopada 2011 roku, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka polski Józefa Piłsudskiego, uhonorował Stanisława Gawłowskiego odznaką pamiątkową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka polski Józefa Piłsudskiego nadaną uchwałą Kapituły Odznaki z dnia 24 października 2011 r.

 

Zasłużony dla Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE.

W dniu 25 października 2011 roku, w czasie trwania V Kongresu Wodociągowców Polskich, Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” uhonorowała Stanisława Gawłowskiego medalem „Zasłużony dla Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE”.

 

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.

Kapituła Odznaczeń Łowieckich uchwałą z dnia 03 października 2011 roku nadała Stanisławowi Gawłowskiemu Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.

 
Strona 2 z 9