Ponad 8 mln euro ze środków LIFE+ dla polskich projektów

Współfinansowanie polskich projektów w dziedzinie ochrony środowiska z Instrumentu Finansowego LIFE+ było tematem konferencji, która odbyła się 30 lipca br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Zastępca Prezesa NFOŚiGW Władysław Majka.

Podczas konferencji poinformowano, że 28 lipca br. Europejski Komitet LIFE+ zaakceptował listę wniosków do współfinansowania ze środków LIFE+ w ramach alokacji za ubiegły rok. Aprobatę uzyskało 6 polskich projektów, na realizację których nasz kraj uzyska ponad 7,7 mln euro. Zaakceptowano również 3 wnioski innych państw, których partnerami są podmioty polskie. Z przysługującej  alokacji w wysokości 9,8 mln euro, Polska otrzyma łącznie blisko 8,3 mln euro.

- Możemy być dumni, że również z takiego programu potrafimy czerpać i sięgać po pieniądze, które są do dyspozycji – mówił podczas konferencji Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski. Wiceminister zaznaczył, że dofinansowanie przyznane Polsce w latach 1996-2007 wynosiło 8 mln euro - czyli prawie tyle, ile otrzymały projekty w ramach alokacji za 2008 rok.

W maju br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny nabór do Instrumentu Finansowego LIFE+. Przyznana Polsce alokacja wyniesie około 12 mln euro. Wnioski LIFE+ można składać do 15 września br. do siedziby NFOŚiGW, natomiast do 17 sierpnia br. przyjmowane są wnioski o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięć LIFE+ ze środków NFOŚiGW.

Od września 2008 r. rolę Krajowej Instytucji Wdrażającej Instrument Finansowy LIFE+ i Krajowego Punktu Kontaktowego dla wszystkich komponentów LIFE+ pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIFE+ jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów związanych z ochroną środowiska.

Źródło: www.mos.gov.pl