Wystąpienie w Sejmie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Rzeczywiście inwestycja realizowana w Polsce od prawie 30 lat: budowa zbiornika przeciwpowodziowego Świnna Poręba zmierza ku końcowi. Wszystkie ważne zadania inwestycyjne mamy zakontraktowane, są one w trakcie realizacji, znacząca część z nich jest już zakończona, i w przyszłym roku rozpoczniemy proces napełniania zbiornika, tak żeby ostatecznie w roku 2015 zakończyć ten proces, rozliczyć inwestycję i pozwolić na to, żeby zbiornik ten pełnił swoją podstawową funkcję związaną z ochroną przeciwpowodziową w dorzeczu Wisły, ale również żeby zapewniał ochronę przeciwpowodziową miejscowościom położonym poniżej niego i wzdłuż rzeki Skawy.

Pozostaje nam do rozstrzygnięcia ostatnia rzecz. Muszę przyznać, że od wielu lat kładliśmy dość jednoznaczny nacisk przede wszystkim na budowę samego zbiornika, odstępując od rozwiązania tych wszystkich zagadnień, o których mówił pan poseł, w części dotyczącej wypełniania zobowiązań, które przez lata zaciągali różni ministrowie z polskiego rządu, wobec władzy lokalnej. Nie ukrywam, że jest tu aktywność posłów, bo zarówno pan poseł Raś, jak i pan poseł Arkit, ale też pani poseł Bobowska i pani poseł Niedziela dość systematycznie w tych sprawach interweniujecie i podnosicie ten problem jako ważny, istotny z punktu widzenia zakończenia i rozliczenia tej inwestycji. W tej chwili przygotowujemy już projekt ustawy, który przedłuży czas realizacji tej inwestycji, ale też uwzględni te wszystkie rzeczy, o których pan poseł mówił, w części dotyczącej zakończenia realizacji inwestycji, czyli tę drogę, która jest istotna z punktu widzenia gminy Mucharz, ale też te wszystkie rzeczy, które nie mają jakiejś szczególnej wagi finansowej przy całym zadaniu, którego koszt wyniesie 1620 mln, czy 1640 mln, gdybyśmy te dodatkowe zadania uwzględnili. Mam nadzieję, że ten projekt, który, jak myślę, trafi do Wysokiej Izby gdzieś na jesieni, zostanie przyjęty. Do końca tego roku chcemy te wszystkie rzeczy, o których pan poseł mówił dzisiaj, uwzględnić, ale już wtedy Wysoka Izba, państwo, mam nadzieję, będziecie mocno nas wspierać, żeby projekt w takim zakresie – zaspokajający te wszystkie potrzeby, u końca procesu inwestycyjnego uwzględniający wszystkie potrzeby gmin, ale też dający, mam nadzieję, szansę na wykorzystanie zbiornika nie tylko w takim charakterze podstawowym, jako zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego, ale i jako zbiornika, który może pełnić funkcje rekreacyjne i dać dodatkowe szanse rozwojowe tym gminom – również udało się w tym procesie uwzględnić. Dziękuję bardzo.

źródło: sejmometr.pl