Wystąpienie w Sejmie.

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie Pośle! Zadaniem RZGW jest przede wszystkim zakończenie realizacji budowy tego zbiornika i przygotowanie go pod kątem pracy jako zbiornika zabezpieczającego przed powodzią rzeczywiście nie tylko Małopolski ze stolicą w Krakowie, bo ten zbiornik będzie miał ogromne znaczenie w części dotyczącej spłaszczania fali powodziowej na całej Wiśle. Będzie więc miał ogromne znaczenie również dla mieszkańców np. Warszawy, ale nie tylko. Jego rola jest przede wszystkim taka.

 

Jest to zbiornik mokry, czyli zbiornik w jakiejś części wypełniony wodą, i powstaje tam elektrownia wodna, która również będzie wypełniać swoją funkcję, ale rzeczywiście istnieje możliwość wykorzystania tego zbiornika do celów rekreacyjnych. To nie jest podstawowe zadanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ale nie ulega wątpliwości, że RZGW tego typy zadania chce wspierać. To zadanie musi być realizowane wspólnie, razem z lokalnymi samorządami i pewnie przy dobrym, mocnym zaangażowaniu samorządu województwa, właśnie w celu takiego pozytywnego wykorzystania, dla rozwoju tej części Małopolski.

Nie mam najmniejszej wątpliwości, że połączenie wysiłku i lokalnych samorządów, i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, i samorządu województwa pozwoli na to, żeby zbiornik pełnił również tego typu funkcję, ale zakładam, że ten proces powinien być przygotowany – już dzisiaj głównie samorządy powinny myśleć o tym – i realizacja tego zadania powinna rozpocząć się w 2015 r., tak żeby bardzo szybko osiągnąć możliwości związane z wykorzystaniem funkcji rekreacyjnych, funkcji prorozwojowych dla gmin, dla powiatów leżących nad tym zbiornikiem, co myślę, że przyczyni się do uatrakcyjnienia i da szansę na zarabianie dodatkowych pieniędzy przez mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż tego zbiornika. Dziękuję bardzo.

źródło: sejmometr.pl