Wystąpienie w Sejmie.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy mówimy o pieniądzach, to nie zawsze o złotówkach, a kiedy mówimy o odpadach, to nie zawsze o opakowaniach i o odpadach opakowaniowych. W obszarze odpadowym mamy do dyspozycji kilkanaście ustaw. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, to powinien przynajmniej na tym poziomie rozróżniać problemy. W tym przypadku mamy ewidentne pomieszanie problemów. Ta ustawa wynika z dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego i tylko i wyłącznie w takim zakresie te przepisy reguluje. natomiast przepisy dotyczące odpadów medycznych niebezpiecznych albo innych regulują inne przepis, i inne dyrektywy. Dziękuję bardzo.

źródło: sejmometr.pl