Prokuratura w służbie PiS-u

Zapraszamy na konferencję pt. "Prokuratura w służbie PiS-u":

https://www.facebook.com/stanislaw.gawlowski/videos/1819649405000051/

http://koszalininfo.pl/posel-stanislaw-gawlowski-sprawa-wokol-szyta-grubymi-nicmi-foto-film/

 

Onet ujawnia: prokuratura oparła zarzuty przeciwko Gawłowskiemu na zeznaniach małego świadka koronnego, który należał do PiS

Prokuratura opiera zarzuty przeciwko mnie na zeznaniach byłego członka PiS, który po przejęciu władzy przez PiS w 2016 roku uzyskał status tzw. małego świadka koronnego. Podejrzany on jest o korupcję i udział w gangu!

To początek walki politycznej przed wyborami samorządowymi. Wracają praktyki wykorzystywania służb z czarnych lat 2005-07.

https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=76b9144f-b6c6-481c-b0f6-c088f83e673a&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

 

Zarzut o nieistniejące przestępstwo...

Przed Wigilią była prokuratura, CBA, TVPIS na żywo. W opinii wielu już zostałem skazany. Teraz okazuje się, że zarzuty są stawiane m.in. na podstawie nieistniejącego prawa! #podłazmiana

http://www.newsweek.pl/polska/polityka/stanislaw-gawlowski-zarzuty-prokuratury-nieistniejace-przestepstwo,artykuly,422634,1.html

 

List Romana Giertycha do Marszałka Sejmu

31.01.2018 r.
Do Marszałka Sejmu RP
Marka Kuchcińskiego

Szanowny Panie Marszałku!

Działając jako obrońca pana posła Stanisława Gawłowskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne zwrócenie do prokuratury celem poprawienia wniosku o uchylenie immunitetu Pana Posła, ze względu na błędy formalne przygotowanego dokumentu.
Jak Panu wiadomo Mój Mocodawca złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego w odniesieniu do wniosku prokuratury z dnia 20 grudnia 2017 roku i jest zainteresowany jak najszybszym stawiennictwem celem złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów wskazujących na zupełną absurdalność przedstawionych oskarżeń. Niestety, dokładna analiza tego wniosku wykazała, że w jego treści zawarte są błędy formalne polegające na posługiwaniu się przepisami prawa karnego nie obowiązującymi w dacie popełniania czynu oraz przepisami ustaw stanowiącymi podstawę znamienia czynu, które nie obowiązywały ani w dacie czynu, ani nie obowiązują dziś.
Chodzi tutaj o zarzut IV wniosku, który został sformułowany jako działanie "wbrew przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych (...) tj. o czyn z art. 266§2 kk." Na stronie 28 i 29 uzasadnienia wniosku Prokuratura doprecyzowuje w jaki sposób zostało dokonane to przestępstwo i pisze:
"Penalizacji na podstawie art. 266§2 podlega ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego osobie nieuprawnionej informacji stanowiącej tajemnicę służbową". Problem polega na tym, że pojęcie "tajemnicy służbowej" zniknęło z polskiego prawa w roku 2011 (rzekomy czyn posła Gawłowskiego miał miejsce w 2013 roku) z chwilą wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego. Co gorsza na stronie 29 uzasadnienia wniosku Prokuratura wskazuje, że ustawą którą miałby złamać swoim czynem poseł Gawłowski jest "ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych". Tymczasem ustawa ta została uchylona w roku 2011 i to właśnie ta zmiana wykreśliła z całego prawa pojęcie "tajemnicy służbowej". Trudno powiedzieć dlaczego Prokuratura w swoim wniosku powołuje się na nieobowiązujące przepisy i używa pojęć prawa, który zostały uchylone. Nie wiadomo też czy analiza materiału dowodowego pozwoli przypisać czyn z art. 266§2 kk w świetle treści znowelizowanych ustaw (która jak wynika z uzasadnienia wniosku Prokuratury nie była przedmiotem jej analiz). Bez wątpienia jednak mamy do czynienia z błędem formalnym wniosku, który wymaga poprawienia przed dalszym procedowaniem. Ponieważ mojemu Mocodawcy zależy na czasie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy to prosimy o spowodowanie cofnięcie wniosku do Prokuratury tak, aby najbliższe posiedzenie Komisji Regulaminowej mogło zatwierdzić zrzeczenie się immunitetu.

Roman Giertych
Adwokat

 
Strona 7 z 406