Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska - Panem Stanisławem Gawłowskim. (13.01.2009)

W dniu 13 stycznia 2009 roku Pan Wiesław Wójcik - Prezes Zarządu oraz Pan Piotr Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu uczestniczyli w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska - Panem Stanisławem Gawłowskim. Rozmowa dotyczyła działań promocyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Pan Stanisław Gawłowski przedstawił główne założenia Programu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysoko sprawnej kogeneracji przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2009-2012. Program ten będzie służył wsparciu inwestycyjnemu w alternatywne źródła energii, budowie nowych mocy wytwórczych opartych na OZE oraz modernizacji i budowie obiektów wysoko sprawnej kogeneracji. Zakładanym efektem dokumentu będzie poprawa lokalnych rynków energii w dobie kryzysu dostaw gazu.
 

Wiceminister Stanisław Gawłowski w Stalowej Woli. (18.11.2008)

Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz wzięła udział w uroczystości zakończenia zakresu rzeczowego Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 p.n. "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli". Przy udziale władz województwa i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego otwarto nowe obiekty, których budowę wsparła Unia Europejska. Wiceminister stwierdził, że Stalowa Wola znalazła się w ekstraklasie polskich i europejskich miast, mających nowoczesną gospodarkę wodną i ściekową.
 

Wręczone potwierdzeń o dofinansowaniu projektów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. (26.01.2009)

W dniu 26 stycznia 2009 roku na cyklicznym spotkaniu IP-IW zostały wręczone kolejne potwierdzenia o dofinansowaniu projektów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Podczas spotkania IP-IW odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Stanisława Gawłowskiego i przedstawicieli dwóch beneficjentów: Krzysztofa Nowaka, burmistrza Kłobucka oraz nadbrygadiera Marka Kowalskiego, Zastępcy Komendanta Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie konferencji Minister Stanisław Gawłowski przekazał potwierdzenia o dofinansowaniu dla projektów: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej" (całkowity koszt projektu - 62 933 612,17 PLN, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności - 53 493 570,35 PLN) oraz "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" (całkowity koszt projektu - 67 382 000 PLN, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności - 57 274 700 PLN).
 

Zasłużony dla rolnictwa

W dniu 26 stycznia 2009 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Stanisława Gawłowskiego Odznaką Honorową "Zasłużony dla rolnictwa".

 
Strona 476 z 480