Wiceminister Stanisław Gawłowski w Stalowej Woli. (18.11.2008)

Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz wzięła udział w uroczystości zakończenia zakresu rzeczowego Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 p.n. "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli". Przy udziale władz województwa i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego otwarto nowe obiekty, których budowę wsparła Unia Europejska. Wiceminister stwierdził, że Stalowa Wola znalazła się w ekstraklasie polskich i europejskich miast, mających nowoczesną gospodarkę wodną i ściekową.
 

Wręczone potwierdzeń o dofinansowaniu projektów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. (26.01.2009)

W dniu 26 stycznia 2009 roku na cyklicznym spotkaniu IP-IW zostały wręczone kolejne potwierdzenia o dofinansowaniu projektów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Podczas spotkania IP-IW odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Stanisława Gawłowskiego i przedstawicieli dwóch beneficjentów: Krzysztofa Nowaka, burmistrza Kłobucka oraz nadbrygadiera Marka Kowalskiego, Zastępcy Komendanta Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie konferencji Minister Stanisław Gawłowski przekazał potwierdzenia o dofinansowaniu dla projektów: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej" (całkowity koszt projektu - 62 933 612,17 PLN, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności - 53 493 570,35 PLN) oraz "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" (całkowity koszt projektu - 67 382 000 PLN, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności - 57 274 700 PLN).
 

Zasłużony dla rolnictwa

W dniu 26 stycznia 2009 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Stanisława Gawłowskiego Odznaką Honorową "Zasłużony dla rolnictwa".

 

Nowy Przewodniczący i nowe drogi w regionie

W dniu 10 stycznia 2009 roku Zachodniopomorska Platforma Obywatelska RP zorganizowała konferencję prasą, podczas której przedstawiono: wyniki głosowania Zarządu Regionu PO dotyczące powołania p.o. Przewodniczącego Regionu oraz inwestycje drogowe w województwie zachodniopomorskim.

W związku z decyzją władz krajowych Platformy Obywatelskiej o zakazie łączenia stanowisk w ministerstwach ze stanowiskami przewodniczących Platformy Obywatelskiej w regionach, dotychczasowy Przewodniczący Stanisław Gawłowski, pełniący w Ministerstwie Środowiska funkcję Sekretarza Stanu, ogłosił 20 grudnia 2008 r. decyzję o rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącego Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej RP. Konsekwencją tej decyzji była konieczność powołania p.o. Przewodniczącego Regionu, do czasu wyborów nowych władz wszystkich struktur Platformy Obywatelskiej RP.

Więcej…
 
Strona 476 z 480