Spotkanie w Warszawy na temat Wspólnej Strategii Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedstawiciele największych instytucji finansujących proekologiczne przedsięwzięcia zjechali do Warszawy na spotkanie, którego głównym tematem była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To ważny dokument dla całego sektora finansów na ekologię w naszym kraju, określający jego funkcjonowanie w okresie od 2009 do 2012 r.

Powyższe instytucje zarządzają finansami pochodzącymi m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, które wnoszą zakłady przemysłowe jak i inne podmioty gospodarcze. Dotychczasowa udzielona pomoc funduszy liczona jest już w miliardach złotych.

Więcej…
 

Stanisław Gawłowski wspiera stowarzyszenie "Azbest - Stop" w Kołobrzegu (17.12.2008)

17 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Prezydent Miasta Janusz Gromek gościł Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego. Po spotkaniu z Prezydentem Stanisław Gawłowski udał się na spotkanie robocze z Zastępcą Prezydenta ds. Gospodarczych Tomaszem Tamborskim, przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia "AZBEST-STOP" i Prezesem TBS, na którym poruszano problem usunięcia azbestu z terenu miasta Kołobrzeg. Mamy nadzieję, że spotkanie, do którego doszło za sprawą starań posła Sebastiana Karpiniuka, zaowocuje opracowaniem programu usuwania azbestu i pozyskiwania środków finansowych na jego realizację.
 

Konferencja "Biogaz - szansą dla energetyki" (12.02.2009)

12 września br. w Przechlewie odbyła się konferencja „Biogaz – szansą dla energetyki”, zorganizowana przez PIGEO we współpracy z firmą POLDANOR SA.  Swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Stanisław Gawłowski.

Podczas spotkania omówiono uwarunkowania rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce oraz propozycje likwidacji barier w tym zakresie. Pani Małgorzata Kijowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza NFOŚiGW, przedstawiła możliwości finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej ze środków NFOŚiGW.
 
Sesji plenarnej towarzyszyło zwiedzanie biogazowni rolniczej w Płaszczycy, podczas którego przedstawiciele firmy POLDANOR SA omówili najnowsze technologie produkcji
 

W dniu 19.08.2008r. odbyło się spotkanie członków Zarządu PIGEO z Wiceministrem Środowiska - Sekretarzem Stanu Panem Stanisławem Gawłowskim.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony PIGEO Prezes Zarządu - Pan Piotr Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu - Pan Krystian Stachowiak i Członek Zarządu - Pani Grażyna Przywieczerska.

Tematykę spotkania zdominowały dwa zagadnienia: zastosowanie pomp ciepła jako wysoko sprawnego źródła energii cieplnej oraz organizacja konferencji w Przechlewie, dotyczącej biogazu.

Więcej…
 
Strona 475 z 480