Stanisław Gawłowski wspiera stowarzyszenie "Azbest - Stop" w Kołobrzegu (17.12.2008)

17 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Prezydent Miasta Janusz Gromek gościł Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego. Po spotkaniu z Prezydentem Stanisław Gawłowski udał się na spotkanie robocze z Zastępcą Prezydenta ds. Gospodarczych Tomaszem Tamborskim, przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia "AZBEST-STOP" i Prezesem TBS, na którym poruszano problem usunięcia azbestu z terenu miasta Kołobrzeg. Mamy nadzieję, że spotkanie, do którego doszło za sprawą starań posła Sebastiana Karpiniuka, zaowocuje opracowaniem programu usuwania azbestu i pozyskiwania środków finansowych na jego realizację.
 

Konferencja "Biogaz - szansą dla energetyki" (12.02.2009)

12 września br. w Przechlewie odbyła się konferencja „Biogaz – szansą dla energetyki”, zorganizowana przez PIGEO we współpracy z firmą POLDANOR SA.  Swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Stanisław Gawłowski.

Podczas spotkania omówiono uwarunkowania rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce oraz propozycje likwidacji barier w tym zakresie. Pani Małgorzata Kijowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza NFOŚiGW, przedstawiła możliwości finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej ze środków NFOŚiGW.
 
Sesji plenarnej towarzyszyło zwiedzanie biogazowni rolniczej w Płaszczycy, podczas którego przedstawiciele firmy POLDANOR SA omówili najnowsze technologie produkcji
 

W dniu 19.08.2008r. odbyło się spotkanie członków Zarządu PIGEO z Wiceministrem Środowiska - Sekretarzem Stanu Panem Stanisławem Gawłowskim.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony PIGEO Prezes Zarządu - Pan Piotr Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu - Pan Krystian Stachowiak i Członek Zarządu - Pani Grażyna Przywieczerska.

Tematykę spotkania zdominowały dwa zagadnienia: zastosowanie pomp ciepła jako wysoko sprawnego źródła energii cieplnej oraz organizacja konferencji w Przechlewie, dotyczącej biogazu.

Więcej…
 

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska - Panem Stanisławem Gawłowskim. (13.01.2009)

W dniu 13 stycznia 2009 roku Pan Wiesław Wójcik - Prezes Zarządu oraz Pan Piotr Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu uczestniczyli w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska - Panem Stanisławem Gawłowskim. Rozmowa dotyczyła działań promocyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Pan Stanisław Gawłowski przedstawił główne założenia Programu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysoko sprawnej kogeneracji przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2009-2012. Program ten będzie służył wsparciu inwestycyjnemu w alternatywne źródła energii, budowie nowych mocy wytwórczych opartych na OZE oraz modernizacji i budowie obiektów wysoko sprawnej kogeneracji. Zakładanym efektem dokumentu będzie poprawa lokalnych rynków energii w dobie kryzysu dostaw gazu.
 
Strona 475 z 480