Wizyta Wiceministra Środowiska w Mszanie Dolnej. (11.11.2008)

W czwartek 11 września przebywający na Podhalu Wiceminister Środowiska Pan Stanisław Gawłowski odwiedził Mszanę Dolną.

Główne tematy spotkania zorganizowanego w Urzędzie Gminy:
- Funkcjonowanie i dalszy rozwój Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa  oraz  Związku  Gmin Dorzecza Rzeki Łososina,
- Rozwój stacji narciarskiej na Śnieżnicy oraz budowa tras biegowych w tym rejonie,
- Finansowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Konferencja z udziałem Wiceministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego nt. „Ochrona Środowiska w Unii Europejskiej – stan realizacji zobowiązań oraz możliwości dofinansowania”. (7.07.2008)

W dniu 7 lipca 2008r. w Sali Herbowej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego nt. „Ochrona Środowiska w Unii Europejskiej – stan realizacji zobowiązań oraz możliwości dofinansowania”.

Otwarcia dokonali organizatorzy konferencji – Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski oraz Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich – Błażej Konkol.

Wiceminister Środowiska, Stanisław Gawłowski, zaprezentował uczestnikom sympozjum zobowiązania wobec Unii Europejskiej wynikające z przystąpienia Polski do traktatu oraz przedstawił kwestię finansowania ze środków unijnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w latach 2007 – 2013.

Więcej…
 

Strategia dla Funduszy

17 marca 2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym tematem spotkania była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określająca ich funkcjonowanie w latach 2009-2012.

W obradach wzięli też udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, cały Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Fundacji EkoFundusz Stanisław Sitnicki i Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. Jerzy Pietrewicz.

Więcej…
 

Konferencja „Dla ludzi i środowiska. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim i zabezpieczenie przeciwpożarowe Żuław w ramach POIiŚ” (16.01.2009)

Pierwsza w Polsce umowa o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, została podpisana przez gminę Kartuzy dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 16 stycznia 2009 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, podczas konferencji pn. „Dla ludzi i środowiska. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław w ramach PO IiŚ”, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem konferencji było poinformowanie przedstawicieli samorządów województwa pomorskiego oraz spółek komunalnych o wdrażaniu I-III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie pomorskim.

Więcej…
 
Strona 474 z 480