Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów MF EOG i NMF (26.02.2009)

W dniu 26 lutego br. rozpoczęła się dwudniowa konferencja szkoleniowa dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotycząca zagadnień związanych z ochroną klimatu, efektywnością energetyczną i termomodernizacją w kontekście realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF oraz kwalifikowalnością ydatków ponoszonych podczas realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF.

W konferencji wzięli udział: Ambasador Królestwa Norwegii Jego Ekscelencja Enok Nygaard, Radca - Minister w Ambasadzie Królestwa Norwegii Sidsel Bleken oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Więcej…
 

Spotkanie w ministerstwie z beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - osi priorytetowych I i II. (26.02.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski spotkał się w Ministerstwie Środowiska z Beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - osi priorytetowych I i II, które poświęcone było pracom nad przygotowaniem i realizacją projektów umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych.

W trakcie spotkania omówiony został stan przygotowania projektów umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych, podano informację na temat programu przyspieszenia wydatkowania środków w ramach programów współfinansowanych z środków UE oraz przedstawiono szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji rozwojowej. Ponadto omówiono tryb oceny projektów indywidualnych ze wskazaniem błędów popełnianych podczas przygotowania aplikacji. Na zakończenie odbyły się indywidualne konsultacje z Beneficjentami.
 

Konferenca pt. "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a obowiązki gmin wynikające z Traktatu Akcesyjnego" w Gliwicach. (27.01.2009)

Starostwo Powiatowe w Gliwicach było gospodarzem konferencji pt. "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a obowiązki gmin wynikające z Traktatu Akcesyjnego". Głównym prelegentem na konferencji był Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Ja natomiast skorzystałam z okazji aby przedstawicielom samorządów zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty.

W konferencji wzięli także udział Ewa Gębicka-Matusz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i jej zastępca Kazimierz Dul oraz Urszula Machlarz, główny specjalista w Wydziale Rozwoju Regionalnego.
 

70-lecie Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. (12.09.2008)

W ramach obchodów 70-lecia Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu, w Zakopanem na ul. Kościuszki otwarto pierwszy w Polsce multimedialny kiosk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który pozwoli na bieżąco sprawdzić prognozowaną w Tatrach pogodę.
Otwarcia dokonali: Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska, Mieczysław Ostojski - dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Andrzej Gut-Mostowy - Poseł na Sejm RP, Andrzej Gąsienica-Makowski - Starosta Powiatu Tatrzańskiego oraz Janusz Majcher - Burmistrz Miasta Zakopane. Podczas uroczystości w zakopiańskim Urzędzie Miasta Andrzej Gut-Mostowy podziękował w imieniu mieszkańców i przyjeżdżających pod Tatry turystów za multimedialny kiosk meteorologiczny, a od Wiceministra otrzymał okolicznościowy jubileuszowy medal.
 
Strona 473 z 480