Konstancin - Jeziorna - Pierwsza umowa w ramach PO IiŚ podpisana (14.11.2008)

14 listopada br. w trakcie ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), które zorganizowano w Konstancinie -Jeziornej pod Warszawą, doszło do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu i wymiany aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego eksploatowanego w inspektoratach ochrony środowiska w kraju.

Główny beneficjent, którego reprezentował Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska zostanie dofinansowany kwotą 52 milionów złotych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowany przez prezesa Zarządu Jana Rączkę (z czego ponad 44 mln złotych pochodzą z dofinansowania unijnego). Ministerstwo Środowiska jako Instytucję Pośredniczącą reprezentował Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu, który również złożył podpis akceptacyjny pod dwustronną umową.

Więcej…
 

Potwierdzenie o dofinansowaniu dla Mielna

21 lutego br. projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno" otrzymał Potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński odebrał dokument z rąk Ministra Stanisława Gawłowskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 061 048,69 zł, kwota dofinansowania z UE to: 11 965 242.78 zł. Beneficjent podpisze umowę o przyznaniu dofinansowania po wypełnieniu warunków określonych Potwierdzeniu o przyznaniu dofinansowania.

- Nie ukrywam, że z ogromną przyjemnością złożyłem ten podpis - stwierdził Minister Gawłowski, wręczając Wójtowi Gminy Mielno podpisany dokument - Przed Panem działania zmierzające do szybkiego podpisania umowy.

Więcej…
 

Rewal liderem po unijne dotacje

Gmina Rewal jako pierwsza w naszym województwie a druga w Polsce uzyskała blisko 17 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych w ramach I osi priorytetowej (gospodarka wodno-ściekowa) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt projektu wynosi 28 517 313,01 zł; kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to: 16 878 036,73 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach swojej działalności statutowej udzieli) pożyczki Gminie Rewal na wkład własny w realizację projektu w wysokości 10.285.416.34 zł. Umowa o przyznaniu dofinansowania Ominie Rewal została podpisana w sobotę 21 lutego br. w Koszalińskim biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sygnatariuszami dokumentu był Prezes WFOŚiGW Jacek Chrzanowski oraz Robert Skraburski - Wójt Gminy Rewal. Aktu podpisania dokonano w obecności Ministra Stanisława Gawłowskiego. - Teraz Gmina Rewal może składać tektury i czerpać ze środków unijnych choćby Jutro - mówił Minister Stanisław Gawłowski po uroczystym podpisaniu umowy.

Więcej…
 

Oświadczenie wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego w sprawie publikacji "Minister z PO i interesy jego żony"

"Nie ma konfliktu interesów pomiędzy moją funkcją publiczną a działalnością służbową żony" - wyjaśnienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Stanisława Gawłowskiego.

W nawiązaniu do publikacji "Minister z PO i interesy jego żony" Piotra Nisztora i Piotra Kubiaka w Rzeczpospolitej (19 marca 2009 r.) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Stanisław Gawłowski składa oświadczenie w sprawie zarzutów o domniemane powiązanie funkcji publicznej ministra z działalnością służbową prowadzoną w przeszłości przez jego żonę.

"Potencjalny konflikt interesów pomiędzy pełnieniem przeze mnie funkcji publicznej a działalnością służbową mojej żony nie istnieje. Moja żona od 8 grudnia 2008 r. do 16 stycznia 2009 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki PL Energia SA, która wnioskowała o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie (nie wydobycie) złóż ropy i gazu do Ministerstwa Środowiska. W momencie przyjmowania propozycji dołączenia do rady nadzorczej nie była poinformowana o tym fakcie. Na pierwszym posiedzeniu rady nadzorczej, 12 stycznia 2009 r., żona dowiedziała się, że spółka wnioskuje o koncesję w Ministerstwie Środowiska.16 stycznia 2009, tj. po czterech dniach od pierwszego posiedzenia rady, żona złożyła rezygnację zasiadania w niej. W ten sposób przecięliśmy podejrzenia o potencjalny konflikt interesów.

Więcej…
 
Strona 471 z 480