Obchody piątej rocznicy członkostwa Polski w UE w Ministerstwie Środowiska - konferencja z udziałem Ministrów Środowiska RP.

Członkostwo Polski w UE w świetle przemian demokratycznych po 1989 r. - w obszarze ochrony środowiska" to temat konferencji ministerialnej upamiętniającej 20-lecie zmian ustrojowych w Polsce oraz 5. rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej. Spotkanie miało miejsce 6 maja br. w Ministerstwie Środowiska.

Honorowymi gośćmi Ministra Środowiska Macieja Nowickiego byli jego poprzednicy, którzy kierowali pracami resortu na rzecz zachowania i poprawy stanu środowiska w Polsce w warunkach procesu transformacji oraz w latach późniejszych, a także w czasie bezpośrednio poprzedzającym proces transformacji - w okresie polskiej drogi do demokracji. W konferencji wzięli udział także szefowie jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz zaproszeni goście.

Więcej…
 

Targi EPTEE 2009 - targi ekologiczne w Shanghai

W dniach 28 – 30 kwietnia 2009 roku Placówka zorganizowała stoisko w ramach jubileuszowej, dziesiątej edycji targów ekologicznych „China EPTEE – Show for Water, Air, Waste, Energy and Recycling”.

Gościem honorowym targów był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Minister Stanisław Gawłowski, który wygłosił przemówienie inauguracyjne w czasie uroczystości otwarcia imprezy. Targi odwiedziła również misja przedstawicieli polskich firm reprezentujących takie branże, jak oczyszczanie ścieków i energetyka odnawialna.

Więcej…
 

XVI Forum Gospodarcze W Toruniu

"Polska: 5 lat w Unii Europejskiej, 20 lat po Okrągłym Stole" - pod tym hasłem rozpoczęło się w Toruniu dwudniowe Forum Gospodarcze. W szesnastej edycji Forum wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Spotkanie jest okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami polityki, gospodarki, nauki i kultury.

Pierwszego dnia toruńskiego forum, dyskusje i wystąpienia skoncentrowane były głównie na zagadnieniach związanych z naszą obecnością w Unii Europejskiej, podsumowaniem dwudziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu, a także na kwestiach dotyczących stanu przygotowań do EURO 2012.

Więcej…
 

Dofinansowanie z POIiŚ dla projektów z województwa kujawsko-pomorskiego

W poniedziałek 20 kwietnia, na spotkaniu zorganizowanym w toruńskim Muzeum Etnograficznym zostały wręczone potwierdzenia o dofinansowaniu dla dwóch projektów z województwa kujawsko-pomorskiego. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Emilia Kawka-Patek.

W imieniu Miasta Chełmża potwierdzenie o dofinansowaniu projektu "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" z rąk Wiceministra Gawłowskiego odebrał Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński. Gminę Żnin realizującą projekt "Ochrona zlewni rzeki Gąsawki - etap II" reprezentował Burmistrz Żnina Aleksandra Nowak.

Źródło: www.mos.gov.pl

 
Strona 469 z 480