Przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania Gminie Szemud

Gmina Szemud jest ostatnim pomorskim beneficjentem I konkursu PO IiŚ, który otrzymał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) o przyznaniu dofinansowania na projekt pt.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”.

Zostało ono podpisane przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego 17 marca 2009 r. 24 marca 2009 r. na spotkaniu przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających w ramach PO IiŚ w Pułtusku, Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał potwierdzenie Zbigniewowi Engelbrechtowi – Wójtowi Gminy Szemud. Po podpisaniu umowy beneficjent otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 20,41 mln zł. Całkowity koszt projektu – 29,25 mln zł.

Żródło: www.wfosigw-gda.pl

 

Bydgoskie Targi WOD-KAN 2009 pod patronatem Ministra Środowiska Macieja Nowickiego

W Bydgoszczy rozpoczęły się XVII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji - "WOD-KAN" 2009. W największej w Polsce imprezie wystawienniczej branży wodociągowo-kanalizacyjnej biorą udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Podsekretarz Stanu w MŚ Bernard Błaszczyk.

Targi organizowane przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" są okazją do promocji praktycznych rozwiązań technologii urządzeń z dziedziny wodociągów i kanalizacji. Tematyka tegorocznej edycji obejmuje m.in. systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody, nowoczesne technologie renowacji sieci wodnokanalizacyjnych oraz programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą.

Więcej…
 

Wiceminister Stanisław Gawłowski otwiera nowoczesną instalację w Radomiu

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w uroczystym uruchomieniu pierwszej w Polsce instalacji suszenia z recyrkulacją osadów. Organizatorem spotkania, które odbyło się 19 maja br. były Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu.

Za wdrożenie systemu oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów w oczyszczalni Wodociągi Miejskie w Radomiu zostały wyróżnione "Zielonym Laurem 2008".

Więcej…
 

Finansowanie gospodarki odpadami

"Kreowanie przyszłego modelu finansowania systemu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów" to temat konferencji, która odbyła się w dniach 14-15 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim. W drugim dniu spotkania, zorganizowanego Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO), wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z kreowaniem przyszłego modelu finansowania systemu gospodarki odpadami. Podczas spotkania Wiceminister Gawłowski omówił kwestie dotyczące roli i odpowiedzialności samorządów w świetle obowiązującego prawa i proponowanych zmian.

Więcej…
 
Strona 468 z 480