Bydgoskie Targi WOD-KAN 2009 pod patronatem Ministra Środowiska Macieja Nowickiego

W Bydgoszczy rozpoczęły się XVII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji - "WOD-KAN" 2009. W największej w Polsce imprezie wystawienniczej branży wodociągowo-kanalizacyjnej biorą udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Podsekretarz Stanu w MŚ Bernard Błaszczyk.

Targi organizowane przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" są okazją do promocji praktycznych rozwiązań technologii urządzeń z dziedziny wodociągów i kanalizacji. Tematyka tegorocznej edycji obejmuje m.in. systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody, nowoczesne technologie renowacji sieci wodnokanalizacyjnych oraz programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą.

Więcej…
 

Wiceminister Stanisław Gawłowski otwiera nowoczesną instalację w Radomiu

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w uroczystym uruchomieniu pierwszej w Polsce instalacji suszenia z recyrkulacją osadów. Organizatorem spotkania, które odbyło się 19 maja br. były Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu.

Za wdrożenie systemu oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów w oczyszczalni Wodociągi Miejskie w Radomiu zostały wyróżnione "Zielonym Laurem 2008".

Więcej…
 

Finansowanie gospodarki odpadami

"Kreowanie przyszłego modelu finansowania systemu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów" to temat konferencji, która odbyła się w dniach 14-15 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim. W drugim dniu spotkania, zorganizowanego Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO), wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z kreowaniem przyszłego modelu finansowania systemu gospodarki odpadami. Podczas spotkania Wiceminister Gawłowski omówił kwestie dotyczące roli i odpowiedzialności samorządów w świetle obowiązującego prawa i proponowanych zmian.

Więcej…
 

111. potwierdzeń dla projektów w ramach POIiŚ

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział 7 maja br. w Busku Zdroju w spotkaniu szkoleniowym dla Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spotkaniu towarzyszyła konferencja prasowa, podczas której Wiceminister Gawłowski podpisał 111. potwierdzenie o dofinansowaniu, które otrzymał projekt pn. "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski- etap I" złożony w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedstawiciele drugiego projektu pn. "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój" otrzymali oficjalne potwierdzenie o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku. Ze względu na wielkość projektu - przekraczającą równowartość 25 mln euro - wniosek po przejściu procedury oceny wniosków o dofinansowanie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w celu wydania opinii i decyzji KE o dofinansowaniu.

Więcej…
 
Strona 468 z 480