Przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania dla Sopotu

Kolejnym pomorskim beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Sopot, który ze środków Unii Europejskiej otrzyma 35,42 mln zł dofinansowania na projekt pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 84 mln zł. Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) przyznania dofinansowania zostało podpisane przez Sekretarza Stanu Pana Stanisława Gawłowskiego w dniu 16 lutego 2009 r.

W dniu 9 marca 2009 r. Pani Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku przekazała dokument potwierdzenia na ręce Pana Marcina Burakowskiego – Prezesa Zarządu AQUA-Sopot Sp z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przekazanie odbyło się w obecności Prezydenta Miasta Sopotu – Pana Jacka Karnowskiego.

Sopocka inwestycja to trzeci pomorski projekt, który pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i po podpisaniu umowy otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Źródło: www.wfosigw-gda.pl

 

Przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania Gminie Tczew

Projekt Gminy Tczew pt.: „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew” otrzymał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) o przyznaniu dofinansowania, które zostało podpisane przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego 27 lutego 2009 r.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 13,83 mln zł. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 20,85 mln zł. 10 marca 2009 r. w siedzibie gminy Tczew Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku przekazała dokument potwierdzenia Wójtowi Gminy Tczew - Romanowi Rezmerowskiemu. Inwestycja ta jest czwartym projektem w województwie pomorskim, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i po podpisaniu umowy otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Źródło: www.wfosigw-gda.pl

 

Przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania dla Władysławowa

Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej o przyznaniu dofinansowania, podpisane przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego 5 marca 2009 r. zostało przyznane Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Ekowik Sp. z o.o. we Władysławowie.

W ramach POIiŚ Władysławowo realizować będzie projekt pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo” - kwota dofinansowania 30,49 mln zł, koszt całkowity 47,76 mln zł. 13 marca 2009 r. w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. we Władysławowie zostało przekazane potwierdzenie przyznania dofinansowania. Dokument ten wręczył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. Ze strony beneficjenta odebrał je Prezes Zarządu Spółki – Jak Jeka. W województwie pomorskim jest to piąty projekt, który otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności po podpisaniu umowy.

Źródło: www.wfosigw-gda.pl

 

Przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania Gminie Szemud

Gmina Szemud jest ostatnim pomorskim beneficjentem I konkursu PO IiŚ, który otrzymał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) o przyznaniu dofinansowania na projekt pt.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”.

Zostało ono podpisane przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego 17 marca 2009 r. 24 marca 2009 r. na spotkaniu przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających w ramach PO IiŚ w Pułtusku, Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał potwierdzenie Zbigniewowi Engelbrechtowi – Wójtowi Gminy Szemud. Po podpisaniu umowy beneficjent otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 20,41 mln zł. Całkowity koszt projektu – 29,25 mln zł.

Żródło: www.wfosigw-gda.pl

 
Strona 467 z 480