Posiedzenie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej z udziałem wiceministra Stanisława Gawłowskiego

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział posiedzeniu Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. W spotkaniu, które odbyło się w czwartek 4 czerwca br. w Ministerstwie Środowiska wzięli udział prezes KZGW dr Leszek Karwowski i Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej prof. Marek Gromiec.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat postanowień stanowiska ministerialnego podczas Światowego Forum Wodnego w Istambule. Omówiono również kwestie dotyczące planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły.

Źródło: www.mos.gov.pl

 

Dwie dekady NFOŚiGW

"NFOŚiGW 1989-2009. Dwadzieścia lat na rzecz ekorozwoju" to temat sesji popularno-naukowej, która odbyła się w Pałacu Staszica PAN w Warszawie. W uroczystości z okazji 20-lecia powstania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzięli udział Minister Środowiska Maciej Nowicki i Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Podczas sesji podsumowano 20 lat działalności na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce. Zaprezentowano efekty dwóch dekad funkcjonowania NFOŚiGW i 15 lat współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej…
 

Realizacja projektów proekologicznych w ramach POIiŚ w województwie zachodniopomorskim

W Międzyzdrojach rozpoczęła się dwudniowa konferencja pt. "Zaangażowanie środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w realizacji projektów proekologicznych w regionie". W pierwszym dniu spotkania, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Podczas spotkania Wiceminister Gawłowski wystąpił z prezentacją dotyczącą projektów proekologicznych w ramach POIiŚ w zachodniopomorskim. Przypomniał, że gmina Rewal jako pierwsza w tym województwie, a druga w Polsce uzyskała ok. 17 mln PLN dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach I priorytetu POIiŚ. Umowę o przyznaniu dofinansowania podpisano 21 lutego 2009 r.

Więcej…
 

Otwarcie granicznego odcinka Kanału Augustowskiego

W poniedziałek 18 maja 2009 r., przy Śluzie Kurzyniec, otwarto zrekonstruowany odcinek graniczny Kanału Augustowskiego.

W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gawłowski, Wiceminister Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi Witalij Kulik, Wiceminister Środowiska Republiki Litewskiej Aleksandras Spruogis, Wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Putra, Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Wiktor Gajsionak, Wiceprezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszek Bagiński a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, pracownicy RZGW w Warszawie i reprezentanci Straży Granicznej.

Całość uroczystości była poprzedzona mszą św. w kościele parafialnych w Mikaszówce z udziałem Wiceministra Stanisława Gawłowskiego, pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pododdziału Straży Granicznej. W dalszej części, przy granicznej Śluzie Kurzyniec gości powitał Dyrektor Leszek Bagiński oraz Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski.

Więcej…
 
Strona 466 z 480