Wręczone potwierdzeń o dofinansowaniu projektów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. (26.01.2009)

W dniu 26 stycznia 2009 roku na cyklicznym spotkaniu IP-IW zostały wręczone kolejne potwierdzenia o dofinansowaniu projektów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Podczas spotkania IP-IW odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Stanisława Gawłowskiego i przedstawicieli dwóch beneficjentów: Krzysztofa Nowaka, burmistrza Kłobucka oraz nadbrygadiera Marka Kowalskiego, Zastępcy Komendanta Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie konferencji Minister Stanisław Gawłowski przekazał potwierdzenia o dofinansowaniu dla projektów: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej" (całkowity koszt projektu - 62 933 612,17 PLN, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności - 53 493 570,35 PLN) oraz "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" (całkowity koszt projektu - 67 382 000 PLN, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności - 57 274 700 PLN).
 

Zasłużony dla rolnictwa

W dniu 26 stycznia 2009 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Stanisława Gawłowskiego Odznaką Honorową "Zasłużony dla rolnictwa".

 

Nowy Przewodniczący i nowe drogi w regionie

W dniu 10 stycznia 2009 roku Zachodniopomorska Platforma Obywatelska RP zorganizowała konferencję prasą, podczas której przedstawiono: wyniki głosowania Zarządu Regionu PO dotyczące powołania p.o. Przewodniczącego Regionu oraz inwestycje drogowe w województwie zachodniopomorskim.

W związku z decyzją władz krajowych Platformy Obywatelskiej o zakazie łączenia stanowisk w ministerstwach ze stanowiskami przewodniczących Platformy Obywatelskiej w regionach, dotychczasowy Przewodniczący Stanisław Gawłowski, pełniący w Ministerstwie Środowiska funkcję Sekretarza Stanu, ogłosił 20 grudnia 2008 r. decyzję o rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącego Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej RP. Konsekwencją tej decyzji była konieczność powołania p.o. Przewodniczącego Regionu, do czasu wyborów nowych władz wszystkich struktur Platformy Obywatelskiej RP.

Więcej…
 

X lat koszalińskiego powiatu ziemskiego.

1 stycznia minęło 10 lat od wejścia w życie reformy administracyjnej, która choć zabrała Koszalinowi rangę miasta wojewódzkiego, powołała do istnienia Powiat Koszaliński. Fetowany w piątek jubileusz stał się okazją do przypomnienia najważniejszych osiągnięć samorządu oraz wyróżnienia osób, instytucji i podmiotów, które najmocniej przyczyniły się do rozwoju powiatu.

Tradycyjnie co roku w pierwszych dnia stycznia starosta Powiatu Koszalińskiego organizuje spotkanie radnych, zarządu powiatu, przedstawicieli poszczególnych wydziałów starostwa a także jednostek podlegających powiatowi. Na ogól służy ono podsumowaniu roku i prezentacji planów. Tym razem było inaczej.

Więcej…
 
Strona 466 z 469