Realizacja projektów proekologicznych w ramach POIiŚ w województwie zachodniopomorskim

W Międzyzdrojach rozpoczęła się dwudniowa konferencja pt. "Zaangażowanie środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w realizacji projektów proekologicznych w regionie". W pierwszym dniu spotkania, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Podczas spotkania Wiceminister Gawłowski wystąpił z prezentacją dotyczącą projektów proekologicznych w ramach POIiŚ w zachodniopomorskim. Przypomniał, że gmina Rewal jako pierwsza w tym województwie, a druga w Polsce uzyskała ok. 17 mln PLN dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach I priorytetu POIiŚ. Umowę o przyznaniu dofinansowania podpisano 21 lutego 2009 r.

Więcej…
 

Otwarcie granicznego odcinka Kanału Augustowskiego

W poniedziałek 18 maja 2009 r., przy Śluzie Kurzyniec, otwarto zrekonstruowany odcinek graniczny Kanału Augustowskiego.

W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gawłowski, Wiceminister Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi Witalij Kulik, Wiceminister Środowiska Republiki Litewskiej Aleksandras Spruogis, Wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Putra, Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Wiktor Gajsionak, Wiceprezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszek Bagiński a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, pracownicy RZGW w Warszawie i reprezentanci Straży Granicznej.

Całość uroczystości była poprzedzona mszą św. w kościele parafialnych w Mikaszówce z udziałem Wiceministra Stanisława Gawłowskiego, pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pododdziału Straży Granicznej. W dalszej części, przy granicznej Śluzie Kurzyniec gości powitał Dyrektor Leszek Bagiński oraz Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski.

Więcej…
 

Spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających POIiŚ

W dniach 7-8 maja 2009r. w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie szkoleniowe przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca, przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jako jednej z Instytucji Wdrażających POIiŚ. Poza dyskusjami merytorycznymi uczestnicy konferencji wzięli udział w szkoleniu dotyczącym Prawa zamówień publicznych.

Gośćmi spotkania byli między innymi Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Środowiska, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach zjazdu zorganizowana została konferencja prasowa, podczas której Pan Wiceminister Stanisław Gawłowski podpisał:

- potwierdzenie przyznania Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski- etap I”,

Więcej…
 

Przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania dla Sopotu

Kolejnym pomorskim beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Sopot, który ze środków Unii Europejskiej otrzyma 35,42 mln zł dofinansowania na projekt pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 84 mln zł. Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) przyznania dofinansowania zostało podpisane przez Sekretarza Stanu Pana Stanisława Gawłowskiego w dniu 16 lutego 2009 r.

W dniu 9 marca 2009 r. Pani Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku przekazała dokument potwierdzenia na ręce Pana Marcina Burakowskiego – Prezesa Zarządu AQUA-Sopot Sp z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przekazanie odbyło się w obecności Prezydenta Miasta Sopotu – Pana Jacka Karnowskiego.

Sopocka inwestycja to trzeci pomorski projekt, który pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i po podpisaniu umowy otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Źródło: www.wfosigw-gda.pl

 
Strona 464 z 477