Strategia dla Funduszy

17 marca 2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym tematem spotkania była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określająca ich funkcjonowanie w latach 2009-2012.

W obradach wzięli też udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, cały Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Fundacji EkoFundusz Stanisław Sitnicki i Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. Jerzy Pietrewicz.

Więcej…
 

Konferencja „Dla ludzi i środowiska. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim i zabezpieczenie przeciwpożarowe Żuław w ramach POIiŚ” (16.01.2009)

Pierwsza w Polsce umowa o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, została podpisana przez gminę Kartuzy dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 16 stycznia 2009 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, podczas konferencji pn. „Dla ludzi i środowiska. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław w ramach PO IiŚ”, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem konferencji było poinformowanie przedstawicieli samorządów województwa pomorskiego oraz spółek komunalnych o wdrażaniu I-III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie pomorskim.

Więcej…
 

Spotkanie w Warszawy na temat Wspólnej Strategii Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedstawiciele największych instytucji finansujących proekologiczne przedsięwzięcia zjechali do Warszawy na spotkanie, którego głównym tematem była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To ważny dokument dla całego sektora finansów na ekologię w naszym kraju, określający jego funkcjonowanie w okresie od 2009 do 2012 r.

Powyższe instytucje zarządzają finansami pochodzącymi m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, które wnoszą zakłady przemysłowe jak i inne podmioty gospodarcze. Dotychczasowa udzielona pomoc funduszy liczona jest już w miliardach złotych.

Więcej…
 

Stanisław Gawłowski wspiera stowarzyszenie "Azbest - Stop" w Kołobrzegu (17.12.2008)

17 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Prezydent Miasta Janusz Gromek gościł Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego. Po spotkaniu z Prezydentem Stanisław Gawłowski udał się na spotkanie robocze z Zastępcą Prezydenta ds. Gospodarczych Tomaszem Tamborskim, przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia "AZBEST-STOP" i Prezesem TBS, na którym poruszano problem usunięcia azbestu z terenu miasta Kołobrzeg. Mamy nadzieję, że spotkanie, do którego doszło za sprawą starań posła Sebastiana Karpiniuka, zaowocuje opracowaniem programu usuwania azbestu i pozyskiwania środków finansowych na jego realizację.
 
Strona 464 z 469