Konferencja prasowa - pomoc powodzianom 2009

30 czerwca 2009 w siedzibie NFOŚiGW odbyła się konferencja prasowa z udziałem Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jana Rączki, Prezesa Zarządu NFÓŚiGW, dotycząca pomocy finansowej dla obszarów dotkniętych powodzią.

Podczas konferencji przekazano informację o uruchomieniu 10 mln zł ze środków NFOŚiGW mające wesprzeć służby działające w rejonie klęski żywiołowej (5 mln zł) oraz zapewnić finansowanie najpilniejszych projektów mających przywrócić prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury bytowej – ujęć wody pitnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zalanych kotłowni itd.

Więcej…
 

Złoty medal dla Stanisława Gawłowskiego na Cannes Water Symposium

Podczas odbywającego się w dniach 1 – 3 lipca br. w Cannes we Francji międzynarodowego sympozjum na temat problematyki związanej z wodą (11th Cannes Water Symposium) Polska była gościem honorowym, zaś Pan Stanisław Gawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został wyróżniony nagrodą specjalną.

Podczas uroczystej gali rozdania nagród złoty medal za działalność finansową w ochronie środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej odebrał Pan Stanisław Gawłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Więcej…
 

XI Sympozjum Wodne w Cannes

W Cannes zakończyło się XI Sympozjum Wodne. W tegorocznej edycji, do której Polska została zaproszona jako gość honorowy, wziął udział sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Sympozjum poświęcone było sprawom związanym m.in. z jakością i kontrolą wody, nowym technologiom jej uzdatniania, a także oczyszczaniu ścieków i unieszkodliwianiu osadów ściekowych.

W programie znalazło się m.in. polskie sympozjum tematyczne „Nowoczesne technologie wody i ścieków". Ponadto podczas targów na polskim stoisku prezentowane były materiały dotyczące rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej wykorzystywanych przez polskie samorządy.
Źródło: mos.gov.pl
 

Wizyta Skretarza Stanu w Wałczu

W dniu 29.06.2009r. na zaproszenie Piotra Marszałka Przewodniczącego Koła Miejskiego Platformy Obywatelskiej w Wałczu gościł w Wałczu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Minister Gawłowski wraz z Posłem na Sejm Pawłem Suskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Pawlikiem oraz Starostą Powiatu Wałeckiego Bogdanem Wankiewiczem i Piotrem Marszałkiem uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej lokalnym problemom. Na konferencji poruszono tematy związane z realizacją zadania: Kompleksowe Rozwiązanie Gospodarki Wodno Ściekowej dla Miasta Wałcza, temat Obwodnicy Wałcza, a także projektów realizowanych przy udziale funduszy unijnych zwłaszcza projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.W dalszej części konferencji minister Gawłowski odpowiadał na pytania zadane z sali dotyczące spraw lokalnych. Po konferencji odbyły się jeszcze spotkania z samorządowcami oraz przedsiębiorcami z terenu powiatu wałeckiego.
 
Strona 463 z 480