Podsumowanie i materiały z konferencji pt. "Natura 2000 - miejsca żyjące, miejsca do życia.

Podsumowanie i materiały z konferencji pt. "Natura 2000 - miejsca żyjące, miejsca do życia.  ealizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska"

15 lipca 2009 w Ministerstwie Środowiska – odbyła się konferencja prasowa na temat: „Natura 2000. Miejsca żyjące, miejsca do życia. Realizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska”.

W konferencji udział wzięli m.in. Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Więcej…
 

NFOŚiGW dofinansuje BOŚ S.A.

Firmy, samorządy i przedsiębiorstwa, które odczuwają skutki recesji gospodarczej mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości przekraczającej dwa miliardy złotych. Tyle bowiem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na odnawialne źródła energii (1,5 mld zł) oraz na program pomocy finansowej dla projektów z przekroczeniami kosztów realizowanych w ramach Funduszu Spójności (ISPA/FS)

Ponadto Narodowy Fundusz dokapitalizuje Bank Ochrony Środowiska w kwocie nie mniejszej niż 150 mln zł. Takie deklaracje złożyli na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie NFOŚiGW Stanisław Gawłowski- sekretarz Stanu MŚ, oraz Władysław Majka – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Więcej…
 

20 lat na rzecz ekorozwoju - jubileusz NFOŚiGW

2 czerwca oficjalnie rozpoczęto obchody jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zogranizowanej z tej okazji uroczystej sesji popularno-naukowej zatytułowanej "20 lat na rzecz ekorozwoju" uczestniczyły najważniejsze osoby zaangażowane w ochronę środowiska w III Rzeczpospolitej.

Była to okazja do podsumowania (Jan Rączka, Maciej Nowicki) 2 dekad działania zintegrowanego systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce i
oceny (Andrzej Kassenberg) tego, w jakim stopniu udało się przez ten czas zrealizować 27 postulatów wypracowanych przez uczestników tzw. podstolika
ekologicznego w ramach obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku.

Więcej…
 

Konferencja prasowa - pomoc powodzianom 2009

30 czerwca 2009 w siedzibie NFOŚiGW odbyła się konferencja prasowa z udziałem Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jana Rączki, Prezesa Zarządu NFÓŚiGW, dotycząca pomocy finansowej dla obszarów dotkniętych powodzią.

Podczas konferencji przekazano informację o uruchomieniu 10 mln zł ze środków NFOŚiGW mające wesprzeć służby działające w rejonie klęski żywiołowej (5 mln zł) oraz zapewnić finansowanie najpilniejszych projektów mających przywrócić prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury bytowej – ujęć wody pitnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zalanych kotłowni itd.

Więcej…
 
Strona 462 z 480