Srebrny Krzyż Zasługi dla Stanisława Gawłowskiego

W dniu 8 lipca 2005 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Stanisław Gawłowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Więcej…
 

Ponad 8 mln euro ze środków LIFE+ dla polskich projektów

Współfinansowanie polskich projektów w dziedzinie ochrony środowiska z Instrumentu Finansowego LIFE+ było tematem konferencji, która odbyła się 30 lipca br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Zastępca Prezesa NFOŚiGW Władysław Majka.

Podczas konferencji poinformowano, że 28 lipca br. Europejski Komitet LIFE+ zaakceptował listę wniosków do współfinansowania ze środków LIFE+ w ramach alokacji za ubiegły rok. Aprobatę uzyskało 6 polskich projektów, na realizację których nasz kraj uzyska ponad 7,7 mln euro. Zaakceptowano również 3 wnioski innych państw, których partnerami są podmioty polskie. Z przysługującej  alokacji w wysokości 9,8 mln euro, Polska otrzyma łącznie blisko 8,3 mln euro.

Więcej…
 

Otwarcie Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych w Żarach

W piątek 24 lipca br. w Żarach sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w  uroczystym otwarciu Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych wybudowanej na terenie oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Złota Struga”.

Podczas uroczystości wiceminister Stanisław Gawłowski wręczył dyrektorowi spółki Czesławowi Krywińskiemu Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Sszarnia jest ekologicznym obiektem wykorzystującym wyłącznie energię słoneczną do suszenia wytworzonych na oczyszczalni osadów ściekowych.

Źródło: www.mos.gov.pl

 

Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji POIiŚ

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca dla sektora środowiska w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podpisała aneksy do porozumień ws. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z Instytucjami Wdrażającymi - Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uroczystość odbyła się 28 maja 2008 r. na Zamku Książ koło Wałbrzycha podczas spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi.

Aneks do porozumienia, zawartego 25 czerwca 2007 r., rozszerza zakres obowiązków związanych z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych i odpadowych, współfinansowanych z POIiŚ, m.in. w zakresie oceny merytorycznej wniosków, zawierania umów o dofinansowanie, wypłat środków, monitorowania realizowanych projektów, sprawozdawczości i kontroli.

Więcej…
 
Strona 461 z 480