XI Sympozjum Wodne w Cannes

W Cannes zakończyło się XI Sympozjum Wodne. W tegorocznej edycji, do której Polska została zaproszona jako gość honorowy, wziął udział sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Sympozjum poświęcone było sprawom związanym m.in. z jakością i kontrolą wody, nowym technologiom jej uzdatniania, a także oczyszczaniu ścieków i unieszkodliwianiu osadów ściekowych.

W programie znalazło się m.in. polskie sympozjum tematyczne „Nowoczesne technologie wody i ścieków". Ponadto podczas targów na polskim stoisku prezentowane były materiały dotyczące rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej wykorzystywanych przez polskie samorządy.
Źródło: mos.gov.pl
 

Wizyta Skretarza Stanu w Wałczu

W dniu 29.06.2009r. na zaproszenie Piotra Marszałka Przewodniczącego Koła Miejskiego Platformy Obywatelskiej w Wałczu gościł w Wałczu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Minister Gawłowski wraz z Posłem na Sejm Pawłem Suskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Pawlikiem oraz Starostą Powiatu Wałeckiego Bogdanem Wankiewiczem i Piotrem Marszałkiem uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej lokalnym problemom. Na konferencji poruszono tematy związane z realizacją zadania: Kompleksowe Rozwiązanie Gospodarki Wodno Ściekowej dla Miasta Wałcza, temat Obwodnicy Wałcza, a także projektów realizowanych przy udziale funduszy unijnych zwłaszcza projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.W dalszej części konferencji minister Gawłowski odpowiadał na pytania zadane z sali dotyczące spraw lokalnych. Po konferencji odbyły się jeszcze spotkania z samorządowcami oraz przedsiębiorcami z terenu powiatu wałeckiego.
 

40 rocznica Zakladu Karnego w Starem Bornem

W dniu 29 czerwca 2009 roku w Starem Bornem i w Bobolicach miały miejsce uroczystości związane z 40 rocznicą utworzenia Zakładu Karnego w Starem Bornem.

Z tej okazji w zakładzie dokonano otwarcia nowej, ekologicznej kotłowni opalanej zrębkami drewna.

Natomiast w Bobolicach odprawiono uroczystą mszę świętą połączoną z poświęceniem i przekazaniem Dyrektorowi ZK sztandaru. Fundatorzy to załoga zakładu, emeryci orraz osoby prywatne współpracujące z zakładem karnym.
 

NFOŚiGW przeznaczy 10 mln zł na pomoc ofiarom powodzi.

Pomoc finansowa dla obszarów dotkniętych powodzią była tematem konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 30 czerwca br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Prezes NFOŚiGW Jan Rączka.

Podczas konferencji poinformowano o uruchomieniu kwoty 10 mln zł ze środków NFOŚiGW na wsparcie służb działających w rejonie klęski żywiołowej (5 mln zł) oraz na zapewnienie finansowania najpilniejszych projektów służących przywróceniu prawidłowego funkcjonowania infrastruktury bytowej m.in. ujęć wody pitnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy zalanych kotłowni. Narodowy Fundusz współpracować będzie w tym zakresie z wojewódzkimi funduszami i administracją lokalną województw, które zostały dotknięte powodzią.

Więcej…
 
Strona 461 z 477