Podsumowanie i materiały z konferencji pt. "Natura 2000 - miejsca żyjące, miejsca do życia. Realizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska"

15 lipca 2009 w Ministerstwie Środowiska – odbyła się konferencja prasowa na temat: „Natura 2000. Miejsca żyjące, miejsca do życia. Realizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska”.

W konferencji udział wzięli m.in. Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przekazane zostały informacje na temat kampanii społeczno – informacyjnej dotyczącej Natury 2000, ale także - ze względu na duże zainteresowanie mediów pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i zadaniami w niej realizowanymi – szef GDOŚ podsumował siedem miesięcy funkcjonowania urzędu.

Więcej…
 

Srebrny Krzyż Zasługi dla Stanisława Gawłowskiego

W dniu 8 lipca 2005 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Stanisław Gawłowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Więcej…
 

Ponad 8 mln euro ze środków LIFE+ dla polskich projektów

Współfinansowanie polskich projektów w dziedzinie ochrony środowiska z Instrumentu Finansowego LIFE+ było tematem konferencji, która odbyła się 30 lipca br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Zastępca Prezesa NFOŚiGW Władysław Majka.

Podczas konferencji poinformowano, że 28 lipca br. Europejski Komitet LIFE+ zaakceptował listę wniosków do współfinansowania ze środków LIFE+ w ramach alokacji za ubiegły rok. Aprobatę uzyskało 6 polskich projektów, na realizację których nasz kraj uzyska ponad 7,7 mln euro. Zaakceptowano również 3 wnioski innych państw, których partnerami są podmioty polskie. Z przysługującej  alokacji w wysokości 9,8 mln euro, Polska otrzyma łącznie blisko 8,3 mln euro.

Więcej…
 

Otwarcie Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych w Żarach

W piątek 24 lipca br. w Żarach sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w  uroczystym otwarciu Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych wybudowanej na terenie oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Złota Struga”.

Podczas uroczystości wiceminister Stanisław Gawłowski wręczył dyrektorowi spółki Czesławowi Krywińskiemu Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Sszarnia jest ekologicznym obiektem wykorzystującym wyłącznie energię słoneczną do suszenia wytworzonych na oczyszczalni osadów ściekowych.

Źródło: www.mos.gov.pl

 
Strona 457 z 476