Podpisanie umowy - system wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański.

W trakcie konferencji "Dbając o Zieloną Przyszłość – Fundusze UE w Sektorze Środowiska",  w Krakowie 7-8 Grudnia 2009 podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański”.

Inwestycja obejmuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 41 km, oraz modernizację sieci wodociągowej o długości 2,8 km. Koszt całkowity projektu: 56 332 031,56 zł, kwota dotacji: 36 669 814,47 zł .

Więcej…
 

Podpisano porozumienie w sprawie Programu Żuławskiego – 2030

W Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do końca roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) zwanego Programem Żuławskim – 2030. Porozumienie podpisali Sekretarz Stanu w MŚ - Stanisław Gawłowski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Leszek Karwowski, Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski, jego zastępca - Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas i wicemarszałek tego województwa - Grzegorz Nowaczyk.

Podpisano również umowę na realizację I Etapu Programu pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Prezydentem Miasta Gdańska, Powiatem Gdańskim i Gminą Miasta Elbląg.

Więcej…
 

Potwierdzenie dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w dniu 25 listopada 2009 r. Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski przekazał Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” realizowanego w ramach POIŚ.

W ramach projektu zostaną wybudowane dwie oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji Pogorzela i Kobylin oraz rozbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami o długości około 76 km. Całkowity koszt projektu netto wynosi 76,015 mln zł, w tym wartość przewidywanego dofinansowania wyniesie maksymalnie 40,603 mln zł.

Więcej…
 

Podsumowanie pierwszego roku działalności GDOŚ

W listopadzie br. minął rok działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej 16 regionalnych oddziałów. O najważniejszych sukcesach nowego urzędu mówili podczas konferencji prasowej minister środowiska Maciej Nowicki, sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

Minister Nowicki przypomniał, że dwa lata temu  kiedy obejmował funkcję ministra środowiska, w Komisji Europejskiej było kilkanaście postępowań przeciwko Polsce, w tym ten najbardziej zaogniony, dotyczący budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Nie zakończona była także kwestia wyznaczania obszarów Natura 2000 w Polsce. Ponadto problemem, który blokował postęp w budowie dróg krajowych i autostrad były przedłużające się procedury środowiskowe. - Radykalną poprawę w zakresie procedur środowiskowych można było osiągnąć nie kosmetycznymi zabiegami, a poprzez powołanie nowej instytucji – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej regionalnych oddziałów – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Minister Nowicki.

Więcej…
 
Strona 455 z 480