Już są kilometry sieci i kanalizacji

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zorganizował w kołobrzeskiej Hali Milenium konferencję na temat postępów w wielkim projekcie o nazwie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty". Zakończono już trzy z dziewięciu zaplanowanych kontraktów.  

Cały projekt realizowany przez Związek i spółki wodociągowo-kanalizacyjne z Białogardu, Szczecinka i Kołobrzegu ma na celu wymianę starych i niesprawnych urządzeń oraz podłączenie do sieci mieszkańców, którzy jeszcze nie mają dostępu do kanalizacji i wodociągów. Ma to poprawić poziom życia mieszkańców, a także stworzyć perspektywy rozwoju gospodarczego i turystycznego. Jest to trzeci co do wielkości tego typu projekt w Polsce i drugi w województwie zachodniopomorskim. Przygotowano dziewięć dużych kontraktów. Trzy z nich już się zakończyły. Całość robót ma być zakończona w grudniu 2010 roku.

Więcej…
 

Konferencja prasowej poświęconej projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Stanisław Gawłowski z Ministerstwa Ochrony Środowiska wziął udział w konferencji prasowej poświęconej projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Poinformowano na niej o ukończeniu trzech z dziewięciu kontraktów w ramach tej inwestycji. Całość w Rejonie Kołobrzeg ma kosztować 72 miliony euro, gdzie większość pochodzi z Funduszu Spójności. Wybudowano ponad 26 kilometrów nowej sieci wodociągowej i 73 sanitarnej.

Więcej…
 

Wspólne stanowisko w sprawie sposobu uporządkowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju

Po raz pierwszy organizacje samorządu gospodarczego reprezentujące zarówno sektor publiczny, jak i prywatny - Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami podpisały wspólne stanowisko w sprawie  sposobu uporządkowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju.

W spotkaniu, które odbyło się 16 września br.,  wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w MŚ Beata Kłopotek.

Źródło: mos.gov.pl

 

Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu górnej Wisły - wizyta wicepremiera Grzegorza Schetyny w Sandomierzu

W dn. 10 września w Sandomierzu wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna , sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski uczestniczyli w spotkaniu poświęconym działaniom mającym na celu zapobieganie zagrożeniu powodziowemu w południowych regionach Polski. Udział w rozmowach wzięli wojewodowie, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Politechniki Krakowskiej.

Przedmiotem spotkania był program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły do ujścia Sanu na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego - terenów gdzie występują częste i gwałtowne powodzie. Omówiono też doświadczenia związane z „Projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, realizowanym w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006” ustanowionego przez Sejm RP w lipcu 2001 r.

Więcej…
 
Strona 454 z 476