Wykorzystanie środków unijnych na ochronę środowiska

We wtorek 5 stycznia br. sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głównym tematem spotkania był poziom wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. najważniejsze informacje na temat wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu osi priorytetowych tego programu. Obejmują one gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom, wsparcie dla przedsiębiorstw na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Realizacja projektów w sektorze środowiska w ramach POIiŚ jest finansowana ze środków Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Więcej…
 

Rozpoczęcie budowy hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie.

W dniu 25 listopada podpisano Akt erekcyjny rozpoczęcia budowy hali widowiskowo - sportowej w  Koszalinie. Z uwagi na ogromne zaangażowanie Pana Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie środowiska, Prezydent Miasta Koszalina Pan Mirosław Mikietyński i Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, złożyli na ręce ministra Stanisława Gawłowskiego serdeczne podziękowania.
 
Więcej…
 

II Konferencja beneficjentów Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska

Już po raz drugi Ministerstwo Środowisko zorganizowało konferencję dla beneficjentów pn. Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska. Ponownie też uczestników konferencji gościła Małopolska – w ubiegłym roku była to Wieliczka, zaś w tym – Kraków.

Podczas dwudniowej konferencji, która odbyła się w dniach 7-8 grudnia 2009 r., uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji wybranych projektów ze wszystkich środowiskowych osi priorytetowych, a także wystąpień, które wygłosili m.in. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Michała Wojtczaka, Senatora RP.
Więcej…
 

Konferencja szkoleniowa WFOŚiGW

W dniach 14-15 grudnia 2009r., w Hotelu Diva w Kołobrzegu. odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez WFOŚiGW w Szczecinie pt. „Realizacja projektów proekologicznych w aspekcie finansowania w ramach POIiŚ”.

Konferencja, adresowana była do przedstawicieli samorządów oraz instytucji, zainteresowanych realizowaniem inwestycji proekologicznych i była odpowiedzią na rosnące potrzeby beneficjentów w tym zakresie. Program konferencji podzielono na część wstępną oraz cztery bloki tematyczne, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, ochrony atmosfery, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody.

Więcej…
 
Strona 453 z 480