Nowy sprzęt pożarowy w Bornym Sulionowie, Białogardzie i Stargardzie

29 stycznia 2010 r., w Bornem Sulinowie przekazano pojazdy pożarnicze Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie oraz Komendom Powiatowym PSP w Białogardzie i w Stargardzie Szczecińskim.

Oddano także do użytku w Ośrodku Szkolenia, komorę dymową, przeznaczoną do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Zbigniew Sosnowski, a poświęcenia komory i pojazdów pożarniczych  Ordynariusz Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej - ks. bp Edward Dajczak.

Więcej…
 

Zachodniopomorskie - przekazanie pojazdów pożarniczych

29 stycznia br., w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przekazano jednostkom PSP woj. zachodniopomorskiego pojazdy pożarnicze.

Uroczystość rozpoczęła się na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, gdzie w obecności zaproszonych gości Komenda Miejska PSP w Szczecinie otrzymała samochód ratownictwa wysokościowego z automatyczną drabiną oraz ciężki nośnik kontenerowy z hakowym urządzeniem załadowczym. Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach został przekazany nośnik kontenerowy. Poświęcenia pojazdów dokonał Kapelan Wojewódzki Strażaków – st. kpt. ks. Ryszard Szczygieł.

 

Więcej…
 

Choszczno - przekazanie ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

29 stycznia br., w Choszcznie w woj. zachodniopomorskim odbyła się ceremonia, podczas której przekazano strażakom pojazdy pożarnicze.

Uroczysta zbiórka miała miejsce na placu Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie. Po okolicznościowym przemówieniu Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie – bryg. Marka Garbicza, przekazane zostały dwa pojazdy pożarnicze, poświęcone przez Kapelana Wojewódzkiego Strażaków st. kpt. ks. Ryszarda Szczygła oraz Kapelana Powiatowego Strażaków – ks. Sławomira Kokorzyckiego. Ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie oraz do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie.

 

Więcej…
 

Komunikat ze spotkania min. Gawłowskiego z przedstawicielami ZLP w RP

Zamieszczamy komunikat ze spotkania Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, z przedstawicielami Związku Leśników Polskich w RP (ZLP), które odbyło się 2 lutego br. na zaproszenie ministra.

W związku z protestami organizacji związkowych ZLP przeciwko podpisaniu w grudniu 2009 r. rozporządzenia dotyczącego uprawnień pracowników Służby Leśnej do bezpłatnych mieszkań odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski, dyrektor Departamentu Leśnictwa Zofia Chrempińska, zastępca dyrektora tego departamentu Edward Lenart, dyrektor generalny LP Marian Pigan oraz pracownicy Departamentu Leśnictwa i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – a ze strony Związku przewodniczący Związku Jerzy Przybylski, wiceprzewodniczący: Paweł Kania, Stefan Krejmer i Bronisław Sasin oraz członkowie Prezydium i Rady Krajowej ZLP w RP: Krzysztof Górski, Urban Kolman, January Szajda, Witold Szumarski i kierownik Biura Związku Maria Andrzejczyk.

Więcej…
 
Strona 451 z 480