Czysto i ekologicznie w Trzebiatowie

1 marca br. w koszalińskiej siedzibie WFOŚiGW na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławem Gawłowskim, podpisano umowę dofinasowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów".

Gmina Trzebiatów otrzyma ponad 11 milionów złotych unijnego dofinasowania, które pochodzą ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Więcej…
 

Konwent Marszałków w Opolu

Narodowa strategia gospodarowania wodami oraz aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków - to jedne z najważniejszych tematów  omawianych podczas odbywającego się w Opolu Konwentu Marszałków. Uczestniczy w nim członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski. Wśród zaproszonych gości jest  m.in. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Pierwszego dnia obrad marszałkowie dyskutowali o społeczeństwie informacyjnym i środowisku. Wśród poruszanych tematów znalazły się: rola zaufanego profilu ePUAP w promowaniu współpracy systemów samorządowych i rządowych, koordynacja projektów regionalnych dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w aspekcie Projektu systemowego, Inicjatywa Linia Współpracy - znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie rządowym oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach Inicjatywy Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce.

sejmik.kielce.pl
 

Spotkanie z beneficjentami VI konkursu działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM POIiŚ

16 lutego 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski,  z beneficjentami projektów umieszczonych na liście rankingowej konkursu nr 6/POIiŚ/1.1./11/2009 dla działania  1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Źródło: mos.gov.pl

 

Spotkanie szkoleniowe IP-IW w Jarnołtówku

W czwartek 14 stycznia 2010 r. Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wziął udział w spotkaniu szkoleniowym dla Instytucji Pośredniczącej (IP) i Instytucji Wdrażających (IW) środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Jarnołtówku.

W trakcie szkolenia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra S. Gawłowskiego. Podczas spotkania Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uroczyście przekazał umowę o dofinansowanie podpisaną 5 stycznia 2010 r. z Turawską Sp. z o.o. oraz  podpisał umowę o dofinansowanie projektu Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków.

Więcej…
 
Strona 450 z 480