Konwent Marszałków w Opolu

Narodowa strategia gospodarowania wodami oraz aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków - to jedne z najważniejszych tematów  omawianych podczas odbywającego się w Opolu Konwentu Marszałków. Uczestniczy w nim członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski. Wśród zaproszonych gości jest  m.in. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Pierwszego dnia obrad marszałkowie dyskutowali o społeczeństwie informacyjnym i środowisku. Wśród poruszanych tematów znalazły się: rola zaufanego profilu ePUAP w promowaniu współpracy systemów samorządowych i rządowych, koordynacja projektów regionalnych dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w aspekcie Projektu systemowego, Inicjatywa Linia Współpracy - znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie rządowym oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach Inicjatywy Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce.

sejmik.kielce.pl
 

Spotkanie z beneficjentami VI konkursu działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM POIiŚ

16 lutego 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski,  z beneficjentami projektów umieszczonych na liście rankingowej konkursu nr 6/POIiŚ/1.1./11/2009 dla działania  1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Źródło: mos.gov.pl

 

Spotkanie szkoleniowe IP-IW w Jarnołtówku

W czwartek 14 stycznia 2010 r. Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wziął udział w spotkaniu szkoleniowym dla Instytucji Pośredniczącej (IP) i Instytucji Wdrażających (IW) środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Jarnołtówku.

W trakcie szkolenia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra S. Gawłowskiego. Podczas spotkania Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uroczyście przekazał umowę o dofinansowanie podpisaną 5 stycznia 2010 r. z Turawską Sp. z o.o. oraz  podpisał umowę o dofinansowanie projektu Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków.

Więcej…
 

Nowy sprzęt pożarowy w Bornym Sulionowie, Białogardzie i Stargardzie

29 stycznia 2010 r., w Bornem Sulinowie przekazano pojazdy pożarnicze Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie oraz Komendom Powiatowym PSP w Białogardzie i w Stargardzie Szczecińskim.

Oddano także do użytku w Ośrodku Szkolenia, komorę dymową, przeznaczoną do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Zbigniew Sosnowski, a poświęcenia komory i pojazdów pożarniczych  Ordynariusz Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej - ks. bp Edward Dajczak.

Więcej…
 
Strona 450 z 480