Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla Gminy Mielno

24 czerwca podpisano drugą umowę o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I Osi Priorytetowej gospodarka wodno-ściekowa w woj. Zachodniopomorskim.

Całkowita wartość projektu wynosi 18.374.479,39 zł, Kwota dofinansowania z UE to: 8.184.060,92. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na dostarczanie wody do obszaru już zabudowanego w części miejscowości Unieście i Gąski oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z tych terenów.

Więcej…
 

VI edycji konkursu na Najbardziej Ekologiczną Gminę w Województwie Zachodniopomorskim

14 września na Zamku Książąt Pomorskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VI edycji konkursu na Najbardziej Ekologiczną Gminę w Województwie Zachodniopomorskim.

Zwycięskie gminy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 300.000,00, za I miejsce oraz  150.000,00 za II i III. Środki te zgodnie z regulaminem konkursu zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji proekologicznych.

Więcej…
 

Polska pełnoprawnym krajem członkowskim w EUMETSAT

Polska zakończyła formalności związane z ratyfikacją umowy z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i stała się  jej pełnoprawnym członkiem.

Dzięki temu uzyskaliśmy nieograniczony dostęp do wszystkich  produktów EUMETSAT-u wykorzystywanych przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną: przetworzonych informacji, archiwów i urządzeń technicznych (m.in. satelitów). W pracach zmierzających do przystąpienia do organizacji wzięli udział Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w MŚ i Mieczysław S. Ostojski, Dyrektor IMGW.

Więcej…
 

Umowa o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach PO IiŚ w sektorze środowisko

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji prasowej z okazji uroczystego podpisania umowy dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mielno” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie odbyło się 24 sierpnia br. w koszalińskiej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji wzięli udział również Prezes WFOŚiGW w Szczecinie - Jacek Chrzanowski, Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński i Prezes Zarządu ZWK Sp. z o.o. w Unieściu - Aleksander Janowski.

Więcej…
 
Strona 449 z 469