Nadanie Złotego Kordelasa

W dniu 14 czerwca 2010 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie uhonorował Stanisława Gawłowskiego wręczając Złoty Kordelas Leśnika Polskiego wraz z aktem nadania.

 

 

 

 

 

Stanisław Gawłowski nowym przewodniczącym zachodniopomorskiej PO

22 maja w Wałczu zjazd delegatów regionu zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej wybrał Stanisława Gawłowskiego na przewodniczące regionalnych struktur PO.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska wygrał z Posłem do Parlamentu Europejskiego Sławomirem Nitrasem uzyskując 344 głosów delegatów. Sławomira Nitrasa poparło 233 delegatów. W głosowaniu udział wzięło 579 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

 

Kondolencje dla naszego przyjaciela Sebastiana Karpiniuka Posła na Sejm RP

 

W Sejmie o Lasach Państwowych i lasach prywatnych

Całe środowe (17 marca br.) posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcono problematyce leśnej.

Posłowie dyskutowali nad trzema problemami, a były to:

- realizacja przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wniosków pokontrolnych NIK, dotyczących dysponowania Funduszem Leśnym na lata 2006 – I kwartał 2008,
- gospodarka leśna w lasach prywatnych,
- zalesiania terenów poprzemysłowych.

Najwięcej czasu poświęcono debacie na temat realizacji wniosków pokontrolnych NIK przez Lasy Państwowe. Na bardzo liczne pytania posłów odpowiadali obecni na posiedzeniu: Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i dr inż. Marian Pigan, dyrektor generalny LP.

Więcej…
 
Strona 449 z 480