Spotkanie z beneficjentami VI konkursu działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM POIiŚ

16 lutego 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski,  z beneficjentami projektów umieszczonych na liście rankingowej konkursu nr 6/POIiŚ/1.1./11/2009 dla działania  1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Źródło: mos.gov.pl

 

Spotkanie szkoleniowe IP-IW w Jarnołtówku

W czwartek 14 stycznia 2010 r. Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wziął udział w spotkaniu szkoleniowym dla Instytucji Pośredniczącej (IP) i Instytucji Wdrażających (IW) środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Jarnołtówku.

W trakcie szkolenia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceministra S. Gawłowskiego. Podczas spotkania Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uroczyście przekazał umowę o dofinansowanie podpisaną 5 stycznia 2010 r. z Turawską Sp. z o.o. oraz  podpisał umowę o dofinansowanie projektu Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków.

Więcej…
 

Nowy sprzęt pożarowy w Bornym Sulionowie, Białogardzie i Stargardzie

29 stycznia 2010 r., w Bornem Sulinowie przekazano pojazdy pożarnicze Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie oraz Komendom Powiatowym PSP w Białogardzie i w Stargardzie Szczecińskim.

Oddano także do użytku w Ośrodku Szkolenia, komorę dymową, przeznaczoną do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Zbigniew Sosnowski, a poświęcenia komory i pojazdów pożarniczych  Ordynariusz Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej - ks. bp Edward Dajczak.

Więcej…
 

Zachodniopomorskie - przekazanie pojazdów pożarniczych

29 stycznia br., w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przekazano jednostkom PSP woj. zachodniopomorskiego pojazdy pożarnicze.

Uroczystość rozpoczęła się na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, gdzie w obecności zaproszonych gości Komenda Miejska PSP w Szczecinie otrzymała samochód ratownictwa wysokościowego z automatyczną drabiną oraz ciężki nośnik kontenerowy z hakowym urządzeniem załadowczym. Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach został przekazany nośnik kontenerowy. Poświęcenia pojazdów dokonał Kapelan Wojewódzki Strażaków – st. kpt. ks. Ryszard Szczygieł.

 

Więcej…
 
Strona 448 z 477