Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu górnej Wisły - wizyta wicepremiera Grzegorza Schetyny w Sandomierzu

W dn. 10 września w Sandomierzu wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna , sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski uczestniczyli w spotkaniu poświęconym działaniom mającym na celu zapobieganie zagrożeniu powodziowemu w południowych regionach Polski. Udział w rozmowach wzięli wojewodowie, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Politechniki Krakowskiej.

Przedmiotem spotkania był program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły do ujścia Sanu na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego - terenów gdzie występują częste i gwałtowne powodzie. Omówiono też doświadczenia związane z „Projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, realizowanym w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006” ustanowionego przez Sejm RP w lipcu 2001 r.

Więcej…
 

Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry

W dn. 7 września br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicepremier Grzegorz Schetyna, wiceminister MSWiA Tomasz Siemoniak, wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski oraz wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec.

Podczas posiedzenia wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa przedstawił raport o stanie wykupu gruntów pod budowę zbiornika Racibórz. Członkowie komitetu dyskutowali też o aktualnym stanie realizacji projektu oraz harmonogramie na rok 2010. Część spotkania była też poświęcona możliwościom finansowania projektu ze środków europejskich.

Więcej…
 

Miliony z UE dla Goleniowa

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 14 września br. odbyło się uroczyste spotkanie, na którym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta i Gminy Goleniów”. Podpisy pod nią złożyli Pan Władysław Majka – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Janusz Dawidziak – Prezes Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja. Wartość Projektu wynosi 68,8 mln zł, kwota dofinansowania z UE -  32,1 mln zł.

Więcej…
 

Uroczyste otwarcie siedziby RDOŚ w Szczecinie

24 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

W uroczystości wzięli udział:
Michał Kiełsznia - Generalny dyrektor Ochrony Środowiska
Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Andrzej Chmielewski - Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOSiGW

Więcej…
 
Strona 448 z 469