Kondolencje dla naszego przyjaciela Sebastiana Karpiniuka Posła na Sejm RP

 

W Sejmie o Lasach Państwowych i lasach prywatnych

Całe środowe (17 marca br.) posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcono problematyce leśnej.

Posłowie dyskutowali nad trzema problemami, a były to:

- realizacja przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wniosków pokontrolnych NIK, dotyczących dysponowania Funduszem Leśnym na lata 2006 – I kwartał 2008,
- gospodarka leśna w lasach prywatnych,
- zalesiania terenów poprzemysłowych.

Najwięcej czasu poświęcono debacie na temat realizacji wniosków pokontrolnych NIK przez Lasy Państwowe. Na bardzo liczne pytania posłów odpowiadali obecni na posiedzeniu: Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i dr inż. Marian Pigan, dyrektor generalny LP.

Więcej…
 

Czysto i ekologicznie w Trzebiatowie

1 marca br. w koszalińskiej siedzibie WFOŚiGW na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławem Gawłowskim, podpisano umowę dofinasowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów".

Gmina Trzebiatów otrzyma ponad 11 milionów złotych unijnego dofinasowania, które pochodzą ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Więcej…
 

Konwent Marszałków w Opolu

Narodowa strategia gospodarowania wodami oraz aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków - to jedne z najważniejszych tematów  omawianych podczas odbywającego się w Opolu Konwentu Marszałków. Uczestniczy w nim członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski. Wśród zaproszonych gości jest  m.in. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Pierwszego dnia obrad marszałkowie dyskutowali o społeczeństwie informacyjnym i środowisku. Wśród poruszanych tematów znalazły się: rola zaufanego profilu ePUAP w promowaniu współpracy systemów samorządowych i rządowych, koordynacja projektów regionalnych dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w aspekcie Projektu systemowego, Inicjatywa Linia Współpracy - znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie rządowym oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach Inicjatywy Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce.

sejmik.kielce.pl
 
Strona 447 z 477