Kompleksowe rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

W dniu 2 października 2009 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcza odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".

Umowę podpisali: ze strony NFOŚiGW w Warszawie - Pani Małgorzata Skucha - z-ca Przezesa Zarządu, ze strony ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu - Pani Jolanta Żuk - p.o. Przezesa Zarządu.

Więcej…
 

Już są kilometry sieci i kanalizacji

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zorganizował w kołobrzeskiej Hali Milenium konferencję na temat postępów w wielkim projekcie o nazwie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty". Zakończono już trzy z dziewięciu zaplanowanych kontraktów.  

Cały projekt realizowany przez Związek i spółki wodociągowo-kanalizacyjne z Białogardu, Szczecinka i Kołobrzegu ma na celu wymianę starych i niesprawnych urządzeń oraz podłączenie do sieci mieszkańców, którzy jeszcze nie mają dostępu do kanalizacji i wodociągów. Ma to poprawić poziom życia mieszkańców, a także stworzyć perspektywy rozwoju gospodarczego i turystycznego. Jest to trzeci co do wielkości tego typu projekt w Polsce i drugi w województwie zachodniopomorskim. Przygotowano dziewięć dużych kontraktów. Trzy z nich już się zakończyły. Całość robót ma być zakończona w grudniu 2010 roku.

Więcej…
 

Konferencja prasowej poświęconej projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Stanisław Gawłowski z Ministerstwa Ochrony Środowiska wziął udział w konferencji prasowej poświęconej projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Poinformowano na niej o ukończeniu trzech z dziewięciu kontraktów w ramach tej inwestycji. Całość w Rejonie Kołobrzeg ma kosztować 72 miliony euro, gdzie większość pochodzi z Funduszu Spójności. Wybudowano ponad 26 kilometrów nowej sieci wodociągowej i 73 sanitarnej.

Więcej…
 

Wspólne stanowisko w sprawie sposobu uporządkowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju

Po raz pierwszy organizacje samorządu gospodarczego reprezentujące zarówno sektor publiczny, jak i prywatny - Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami podpisały wspólne stanowisko w sprawie  sposobu uporządkowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju.

W spotkaniu, które odbyło się 16 września br.,  wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w MŚ Beata Kłopotek.

Źródło: mos.gov.pl

 
Strona 447 z 469