IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego

Rozwój społeczno – gospodarczy w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – był tematem debaty, która odbyła się 9 września br. podczas Forum Regionów w Muszynie. W dyskusji wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Forum Regionów to najważniejsze spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej z przedstawicielami administracji publicznej i Unii Europejskiej. Stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych. Wydarzenie jest integralną częścią odbywającego się już po raz dwudziesty Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej…
 

Stanisław Gawłowski Honorowym Obywatelem Gminy Mszana Dolna

W dniu 10 września 2010 r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna miała miejsce uroczysta sesja Rady Gminy. Głównym punktem obrad było uhonorowanie Stanisława Gawłowskiego Wiceministra Środowiska medalem „Za zasługi dla Gminy Mszana Dolna” oraz przyjęcie Go w poczet Honorowych Obywateli Gminy Mszana Dolna.

Szczególny Gość witany był z wielkimi honorami przez Wójta Gminy Mszana Dolna Tadeusza Patalitę i Barbarę Dziwisz Pełnomocnika Wójta oraz przez Radnych Gminy na czele ze Stefanią Wojciaczyk Przewodniczącą Rady Gminy. Na uroczystość przybyli; Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała , Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek oraz wiele innych osób, między innymi przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Mszana Dolna.

Więcej…
 

Wiceminister Gawłowski Honorowym Obywatelem Gmin Zagórzańskich

10 września br. odbyły się uroczyste Sesje Rady Gminy - Mszany Dolnej i Niedźwiedzia, podczas których, głównym punktem było przyjęcie w poczet Honorowych Obywateli gmin zagórzańskich - Wiceministra Ochrony Środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Jak czytamy m.in. w uzasadnieniach Rad Gmin (…)Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski od lat wspiera inicjatywy gospodarcze i społeczne ważne dla rozwoju gmin. (…)

Więcej…
 

Medal za zasługi dla Gminy Mszana Dolna

Uchwałą Rady Gminy Mszana Dolna w dniu 10 września 2010 roku Stanisław Gawłowski został uhonorowany medalem za zasługi dla Gminy Mszana Dolna.

 
Strona 446 z 480