Potwierdzenie dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w dniu 25 listopada 2009 r. Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski przekazał Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” realizowanego w ramach POIŚ.

W ramach projektu zostaną wybudowane dwie oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji Pogorzela i Kobylin oraz rozbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami o długości około 76 km. Całkowity koszt projektu netto wynosi 76,015 mln zł, w tym wartość przewidywanego dofinansowania wyniesie maksymalnie 40,603 mln zł.

Więcej…
 

Podsumowanie pierwszego roku działalności GDOŚ

W listopadzie br. minął rok działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej 16 regionalnych oddziałów. O najważniejszych sukcesach nowego urzędu mówili podczas konferencji prasowej minister środowiska Maciej Nowicki, sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

Minister Nowicki przypomniał, że dwa lata temu  kiedy obejmował funkcję ministra środowiska, w Komisji Europejskiej było kilkanaście postępowań przeciwko Polsce, w tym ten najbardziej zaogniony, dotyczący budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Nie zakończona była także kwestia wyznaczania obszarów Natura 2000 w Polsce. Ponadto problemem, który blokował postęp w budowie dróg krajowych i autostrad były przedłużające się procedury środowiskowe. - Radykalną poprawę w zakresie procedur środowiskowych można było osiągnąć nie kosmetycznymi zabiegami, a poprzez powołanie nowej instytucji – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej regionalnych oddziałów – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Minister Nowicki.

Więcej…
 

Konferencja prasowa i konferencja odpadowa na targach Pol- Eko w Poznaniu.

25 listopada 2009 r. na konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu miało miejsce uroczyste podpisanie potwierdzenia o dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela.
Potwierdzenie o dofinansowaniu w obecności mediów podpisał Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W imieniu beneficjenta dokument odebrał Bernard Jasiński, Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Więcej…
 

Podziękowanie za współpracę z Ministerstwem Ochrony Środowiska Izraela

W dniach 25 - 29 października 2009 r. Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski uczestniczył wraz z Dyrektorem IMGW dyrektorem Mieczysławem Ostojskim i Przewodniczącym Rady Naukowej IMGW Januszem Zalewskim w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Środowiska dr Yassim Inbar'em (odpowiednikiem Sekretarza Stanu) w Ministerstwie Ochrony Środowiska Izraela w Tel Avivie.


W trakcie pobytu z rąk dr Yassim Inbar'em otrzymał, w podzięce za współpracę, stylizowaną menorę, która jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego.

 
Strona 445 z 469