NFOŚiGW dokapitalizuje BOŚ

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Banku Ochrony Środowiska Mariusz Klimczak i Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysław Majka.

Podczas spotkania poinformowano o decyzji o dokapitalizowaniu Banku Ochrony Środowiska przez NFOŚiGW. Zgodnie z nią Fundusz przekaże Bankowi posiadane w portfelu wybrane akcje, co pozwoli rozwinąć kredytowanie przedsięwzięć ekologicznych prowadzonych przez władze lokalne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, inwestorów indywidualnych oraz firmy.

Więcej…
 

Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów MF EOG i NMF (26.02.2009)

W dniu 26 lutego br. rozpoczęła się dwudniowa konferencja szkoleniowa dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotycząca zagadnień związanych z ochroną klimatu, efektywnością energetyczną i termomodernizacją w kontekście realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF oraz kwalifikowalnością ydatków ponoszonych podczas realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF.

W konferencji wzięli udział: Ambasador Królestwa Norwegii Jego Ekscelencja Enok Nygaard, Radca - Minister w Ambasadzie Królestwa Norwegii Sidsel Bleken oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Więcej…
 

Spotkanie w ministerstwie z beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - osi priorytetowych I i II. (26.02.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski spotkał się w Ministerstwie Środowiska z Beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - osi priorytetowych I i II, które poświęcone było pracom nad przygotowaniem i realizacją projektów umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych.

W trakcie spotkania omówiony został stan przygotowania projektów umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych, podano informację na temat programu przyspieszenia wydatkowania środków w ramach programów współfinansowanych z środków UE oraz przedstawiono szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji rozwojowej. Ponadto omówiono tryb oceny projektów indywidualnych ze wskazaniem błędów popełnianych podczas przygotowania aplikacji. Na zakończenie odbyły się indywidualne konsultacje z Beneficjentami.
 

Konferenca pt. "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a obowiązki gmin wynikające z Traktatu Akcesyjnego" w Gliwicach. (27.01.2009)

Starostwo Powiatowe w Gliwicach było gospodarzem konferencji pt. "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a obowiązki gmin wynikające z Traktatu Akcesyjnego". Głównym prelegentem na konferencji był Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Ja natomiast skorzystałam z okazji aby przedstawicielom samorządów zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty.

W konferencji wzięli także udział Ewa Gębicka-Matusz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i jej zastępca Kazimierz Dul oraz Urszula Machlarz, główny specjalista w Wydziale Rozwoju Regionalnego.
 
Strona 445 z 452