Spełnią się oczekiwania mieszkańców Krzeszowic – przyznano Unijne pieniądze na kanalizację

Podczas konferencji prasowej Sekretarza Stanu Stanisława Gawłowskiego, która odbyła sie 07 grudnia 2009r. w Krakowie, Zarząd Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, w obecności Władz Gminy Krzeszowice, podpisał z  Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie.

Umowa dotyczy projektu pn. „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi  dofinansowania na realizację powyższego Projektu w wysokości 131,5 mln zł, przy całkowitym koszcie realizacji inwestycji 174,5 mln zł + 37,6 mln VAT.

mos.gov.pl

 

Gminy Dębno i Trzebiatów w kolejce po unijne dofinansowanie

14 grudnia 2009 Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania w ramach POIiŚ dwóm beneficjentom: Gminie Trzebiatów oraz Gminie Dębno. Obie gminy realizują projekty z zakresu I osi priorytetowej POIIŚ - gospodarka wodno-ściekowa.

Beneficjent: Gmina Dębno
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno.
Koszt całkowity projektu: 20.859.272,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 15.163.121,87 zł.

Więcej…
 

Podpisanie umowy - system wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański.

W trakcie konferencji "Dbając o Zieloną Przyszłość – Fundusze UE w Sektorze Środowiska",  w Krakowie 7-8 Grudnia 2009 podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański”.

Inwestycja obejmuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 41 km, oraz modernizację sieci wodociągowej o długości 2,8 km. Koszt całkowity projektu: 56 332 031,56 zł, kwota dotacji: 36 669 814,47 zł .

Więcej…
 

Podpisano porozumienie w sprawie Programu Żuławskiego – 2030

W Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do końca roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) zwanego Programem Żuławskim – 2030. Porozumienie podpisali Sekretarz Stanu w MŚ - Stanisław Gawłowski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Leszek Karwowski, Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski, jego zastępca - Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas i wicemarszałek tego województwa - Grzegorz Nowaczyk.

Podpisano również umowę na realizację I Etapu Programu pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Prezydentem Miasta Gdańska, Powiatem Gdańskim i Gminą Miasta Elbląg.

Więcej…
 
Strona 444 z 469