Parlamentarzyści o inwestycjach w Białogardzie i głównych założeniach kampanii wyborczej

Parlamentarzyści przedstawili realizowane w powiecie białogardzkim inwestycje, które udało się przeprowadzić z inicjatywy Platformy Obywatelskiej przy współpracy zarówno władz lokalnych, regionalnych, jak i rządowych.

18 kwietnia br. w Białogardzie odbyła się konferencja prasowa Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej RP, w której uczestniczyli: Grażyna Anna Sztark – Senator RP, Sebastian Karpiniuk – przewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego PO, Stanisław Gawłowski – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu oraz posłowie na Sejm i jednocześnie kandydaci zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego Magdalena Kochan i Sławomir Nitras.

Parlamentarzyści przedstawili realizowane w powiecie białogardzkim inwestycje, które udało się przeprowadzić z inicjatywy Platformy Obywatelskiej przy współpracy zarówno władz lokalnych, regionalnych, jak i rządowych. Przedstawione zostały również główne założenia kampanii wyborczej kandydatów PO w naszym regionie.

Więcej…
 

Fundusze działają strategicznie

Warszawskie obrady nad Wspólną Strategią Funduszy. Od lewej: Andrzej Żyłajtys, zastępca prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu; Małgorzata Skucha, zastępca prezesa NFOŚiGW; Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; Wiesław Bury, zastępca prezesa WFOŚiGW w Krakowie oraz Jerzy Ignaszak i Krzysztof Strynkowski - zastępcy prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu.Ani na poziomie rządu, ani na poziomie Ministerstwa Środowiska nikt nie planuje likwidacji wojewódzkich funduszy. Wręcz przeciwnie. Będziemy umacniać i doskonalić dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska - twierdzi Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Przedstawiciele największych instytucji finansujących proekologiczne przedsięwzięcia zjechali do Warszawy na spotkanie, którego głównym tematem była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej…
 

Konstancin - Jeziorna - Pierwsza umowa w ramach PO IiŚ podpisana (14.11.2008)

14 listopada br. w trakcie ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), które zorganizowano w Konstancinie -Jeziornej pod Warszawą, doszło do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu i wymiany aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego eksploatowanego w inspektoratach ochrony środowiska w kraju.

Główny beneficjent, którego reprezentował Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska zostanie dofinansowany kwotą 52 milionów złotych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowany przez prezesa Zarządu Jana Rączkę (z czego ponad 44 mln złotych pochodzą z dofinansowania unijnego). Ministerstwo Środowiska jako Instytucję Pośredniczącą reprezentował Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu, który również złożył podpis akceptacyjny pod dwustronną umową.

Więcej…
 

Potwierdzenie o dofinansowaniu dla Mielna

21 lutego br. projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno" otrzymał Potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński odebrał dokument z rąk Ministra Stanisława Gawłowskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 061 048,69 zł, kwota dofinansowania z UE to: 11 965 242.78 zł. Beneficjent podpisze umowę o przyznaniu dofinansowania po wypełnieniu warunków określonych Potwierdzeniu o przyznaniu dofinansowania.

- Nie ukrywam, że z ogromną przyjemnością złożyłem ten podpis - stwierdził Minister Gawłowski, wręczając Wójtowi Gminy Mielno podpisany dokument - Przed Panem działania zmierzające do szybkiego podpisania umowy.

Więcej…
 
Strona 443 z 452