Otwarcie oczyszczalni ścieków w Bobolicach

W dniu 27 września br. odbyła sie uroczystość Otwarcia Oczyszczalni Ścieków w Bobolicach.
W uroczystości wzięli udział :
Zaproszeni Goście:
Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Jerzy Sarnowski - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Waldemar Miśko - Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Marianna Przychodni - Prezes Zarządu RWIK w Białogardzie
Przedstawiciele Władz Miasta:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach Zdzisław Czarnecki
Burmistrz Bobolic Sylwester Sobański
Zastępca Burmistrza Mieczysława Brzoza
oraz zaproszeni goście i przedstawiciele Wykonawcy inwestycji.
Po części oficjalnej nastąpiło przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie obiektu.


http://www.bobolice.pl

 

Rozmowy o „EKO-POLSCE”.

Promocja Polski w obszarze przyrody i ekologii, jako nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego, planującego rozwój gospodarczy w zgodzie z ekologią, przyciągającego turystów z całego świata, to główne cele programu „EKO-POLSKA”. Informacje o wdrażaniu programu oraz podpisaniu umowy powołującej Polską Platformę Badawczą Systemów Ochrony Środowiska i Ekologii przedstawił dzisiaj podczas konferencji prasowej Stanisław Gawłowski sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

W spotkaniu, które odbyło się 22 września br., w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wzięli również udział Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  oraz Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Więcej…
 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie

Niewiele osób spodziewało się, że w piątkowe popołudnie aż tyle wzruszeń przysporzy impreza odbywająca się na terenie oczyszczalni ścieków w Pobierowie.

Uroczyste otwarcie tego miejsca po ponad dwuletnich pracach (co warte podkreślenia – bez konieczności zamykania obiektu) było wydarzeniem, za którym kryły się wielkie emocje. Realizacja projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal” to nie tylko miesiące prac trzech różnych firm na terenie samej oczyszczalni, ale jeszcze więcej czasu poświęconego na znalezienie źródeł finansowania całej inwestycji. Uroczyste otwarcie miało za zadanie uzmysłowić wszystkim zaproszonym, ile przekleństw, łez i wzruszeń kryło się za sukcesem, jakim niewątpliwie było ukończenie prac.

Więcej…
 

IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego

Rozwój społeczno – gospodarczy w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – był tematem debaty, która odbyła się 9 września br. podczas Forum Regionów w Muszynie. W dyskusji wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Forum Regionów to najważniejsze spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej z przedstawicielami administracji publicznej i Unii Europejskiej. Stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych. Wydarzenie jest integralną częścią odbywającego się już po raz dwudziesty Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej…
 
Strona 443 z 477