Osady z oczyszczalni w ogniu

W Toruniu powstanie instalacja termicznej przeróbki osadów pościekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Toruńskie Wodociągi podpisały w tej sprawie umowę ze spółką Instal Białystok. Uroczystość odbyła się  24 listopada 2010 r. w Poznaniu, w obecności wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Źródło: Oficjalny Serwis Urzędu Miasta - Toruński Serwis Samorządowy
Czytaj więcej: www.um.torun.pl

Więcej…
 

119 mln zł na projekt dotyczący retencji górskiej w ramach POIiŚ

24 listopada 2010 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Konferencja Ministerstwa Środowiska Finansowanie ochrony środowiska.

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w MŚ, uroczyście otworzył Konferencję wręczając Grzegorzowi Furmańskiemu, zastępcy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej, potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” w ramach POIiŚ.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Czysta gmina – czy już po wyborach? Samorządy czekały na śmieci.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzona przez rząd reforma gospodarki odpadami komunalnymi daje samorządom nowe kompetencje. Od jej wejścia w życie staną się właścicielami odpadów na swoim terenie. Pierwszy rok sprawowania urzędów przez nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie jednocześnie rokiem przygotowań do pełnego wdrożenia reformy przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Spotkanie Wojewodów

Helena Hatka uczestniczyła w spotkaniu wojewodów zorganizowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Spotkanie tradycyjnie rozpoczął Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W pierwszej części konwent poświęcony był problematyce związanej z budową dróg krajowych i ekspresowych. Tematykę omówili Radosław Stępień z Ministerstwa Infrastruktury, Stanisław Gawłowski z Ministerstwa Środowiska oraz Lech Widecki Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki
Czytaj więcej: www.wojewodalubuski.pl

Więcej…
 
Strona 442 z 480