Powstanie Platforma współpracy w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podpisał dziś Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Rozwoju regionalnego. Wydarzenie miało miejsc podczas seminarium Finansowanie inwestycji w oparciu o formułę PPP organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Konferencja poświęcona zamykaniu składowisk odpadów.

Zamykanie składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów określonych prawem było głównym tematem konferencji programowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w poniedziałek 24 stycznia br.

W spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Mariusz Adamski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jacek Chrzanowski oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Czytaj więcej: www.um-zachodniopomorskie.pl

Więcej…
 

Srebrna Odznaka Minsterstwa Sprawiedliwości

Zarządzeniem nr 19/0/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku Minister Sprawiedliwości nadał Stanisławowi Gawłowskiemu Srebrną Odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

 

Ochrona środowiska – możliwości finansowania

Finansowanie ochrony środowiska to temat konferencji, która odbyła się 24 listopada w Poznaniu w ramach targów POLEKO. W konferencji wziął udział m.in. Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

- Pod względem zakresu działań i środków przeznaczonych na realizację Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy w historii Unii Europejskiej ogólnokrajowy program operacyjny. Dzięki pieniądzom z programu możemy realizować zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego, Krajowego Programu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 
Strona 441 z 480