Bezpieczny Powiat Drawski

W dniu 14 lutego 2011 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczystość przekazania wozów bojowych dla strażaków KP PSP Drawsko Pomorskie i OSP Kalisz Pomorski.

W uroczystości udział wzięło wielu dostojnych gości:

* Wiceminister Ochrony Środowiska, poseł na Sejm RP Stanisław Gawłowski,
* Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski,
* Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Henryk Cegiełka,
* Zachodniopomorski Kapelan Strażaków st. kpt. ks. Ryszard Szczygieł,

Źródło: Państwowa Straż Pożarna w Drawsku Pomorskim
Czytaj więcej: http://www.strazdrawsko.pl

Więcej…
 

Rusza budowa nowego ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej w Manowie.

Akt erekcyjny pod budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej wmurowano w Manowie 12 lutego br. W uroczystości udział wzięli m.in. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Jacek Chrzanowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Całość inwestycji, wartej około 3 mln zł finansują NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.
Inicjatorem powstania obiektu jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

Czytaj więcej: http://wfos.szczecin.pl

Więcej…
 

Platforma internetowa EkoPolska

10 lutego 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone portalowi Eko-Polska.

Uczestników przywitał Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Na spotkaniu zostały przedstawione główne założenia programu Eko-Polska, poświęconego działaniom związanym z ochroną środowiska, ekoturystyką, edukacją w zakresie rolnictwa ekologicznego, wypoczynkiem, także promocją Polski.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Czytaj więcej: www.gdos.gov.pl

Więcej…
 

Dodatkowe 170 mln € na ochronę środowiska z UE

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska informuje, że zostały przyznane dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko.

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO) 9 lutego 2011 r. zatwierdził zmiany dotyczące alokacji dodatkowych środków wspólnotowych. W przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko zdecydowano m.in. o przeznaczeniu kwoty 170 mln euro z tzw. dostosowania technicznego na realizację priorytetu I - Gospodarka wodno – ściekowa. kwota 170 mln euro zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach ostatniego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska w tym działaniu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 
Strona 439 z 480