Drugi program Funduszu adresowany do polskich rodzin.

26 lipca 2011 roku na konferencji samorządowej, która odbyła się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska ogłosił program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czytaj więcej: www.nfosigw.gov.pl

Więcej…
 

Gospodarka Wodna na Pomorzu Zachodnim

Halina Czarnecka –Dyrektor RZGW Gdańsk -laureatką nagrody „Kropla Wody”.

W dniu 17 czerwca 2011 roku w ramach obchodów 20. rocznicy powstania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 65. rocznicy utworzenia Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, odbyła się konferencja pt. „Gospodarka wodna na Pomorzu Zachodnim”.
Patronat honorowy objął uczestniczący w konferencji Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Źródło: www.rzgw.gda.pl

Więcej…
 

Rozmowy na temat użytkowania lasów przez wojsko.

Przedstawiciele Lasów Państwowych, ministerstw obrony i środowiska rozmawiali na temat użytkowania przez wojsko lasów, gruntów i innych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 14 lipca w Eko-Sękocinie.
Jego głównym celem było przedyskutowanie spornych zapisów projektu porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z bezpieczeństwem państwa.

Źródło: Dziennik Lasy Polskie
Czytaj więcej:www.lasypolskie.pl

Więcej…
 

Mazowieckie projekty środowiskowe realizowane ze środków POIiŚ.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej czy modernizacja oczyszczalni ścieków – to niektóre z projektów realizowanych w województwie mazowieckim dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Informacje na temat wybranych inwestycji przedstawiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 lipca w Józefowie. W spotkaniu wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 
Strona 432 z 480