Zasłużony dla Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE.

W dniu 25 października 2011 roku, w czasie trwania V Kongresu Wodociągowców Polskich, Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” uhonorowała Stanisława Gawłowskiego medalem „Zasłużony dla Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE”.

 

V Kongres Wodociągowców Polskich

W dniu 25 października w Warszawie odbył się V Kongres Wodociągów Polskich. Hasło które przyświecało kongresowi to „Zobowiązania Realia Przyszłość”. W wydarzeniu wzięli udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w MŚ.

Traktat akcesyjny wymaga od branży wodociągowo-kanalizacyjnej budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej na terenach o skoncentrowanej zabudowie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Nadanie imienia Gimnazjum w Bobolicach.

Dzień 7 X 2011 zapisze się na zawsze w kronice gimnazjum oraz w pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli jako jeden z ważniejszych. Oficjalna uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bobolicach, którą celebrował proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. Ryszard Baran.

Źródło: Gimnazjum w Bobolicach

Więcej: www.gimnazjum.bobolice.pl

Więcej…
 

Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 14 października 2011 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości tej uczestniczyli: Pan Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski; Pan Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin; Ks. Piotr Superlak, Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej; przedstawiciele Europosła  prof. Bogusława Liberadzkiego, a także przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oraz związków zawodowych nauczycieli.  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Grażyna Anna Sztark, Senator RP, Pan Stanisław Gawłowski, Poseł na Sejm RP i Minister Środowiska oraz Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka przekazali nauczycielom z województwa zachodniopomorskiego życzenia i gratulacje.


czytaj dalej: www.kuratorium.szczecin.pl

źródło: Kuratorium Szczecin

 

 
Strona 422 z 480