Projekty w zakresie ochrony środowiska.

Działania związane z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami oraz na rzecz ochrony przeciwpowodziowej są priorytetem Ministerstwa Środowiska. Dysponujemy znacznymi środkami na ten cel i musimy wykorzystać je w taki sposób, aby poprawić poziom życia polskich obywateli, a jednocześnie wypełnić nasze zobowiązania w stosunku do Unii Europejskiej. Stale pracujemy nad infrastrukturą dla środowiska: powstają nowe oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne, zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wdrażane są nowatorskie rozwiązania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo mnie cieszy coraz większa świadomość samorządów, ale także mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Wniosek na 20 milionów wysłany do Warszawy.

Inwestycja i wniosek o nazwie "Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych" został podpisany przez burmistrza Arkadiusza Klimowicza.czytaj dalej: arkadiuszklimowicz.pl

źródło: Arkadiusz Klimowicz

 

 

Świetna zabawa na II DNIU BAŁTYKU.

Około 800 osób bawiło się na stadionie ZOS Bałtyk w Koszalinie z okazji II DNIA BAŁTYKU. Impreza zorganizowana przez KKPN Bałtyk zgromadziła całe rodziny, które brały udział w zabawach i grach sportowych. Główną atrakcją był turniej piłkarski TATA i SYN ale szybko okazało się, że trzeba te zawody nazwać rodzic i dziecko, ze względu na start zarówno dziewczynek jak i mam.

czytaj dalej: baltykkoszalin.pl

źródło: KKPN "BAŁTYK" Koszalin

 

Lider PO w Warszkowie.

29 września na zaproszenie wójta Ryszarda Stachowiaka szef Platformy Obywatelskiej w regionie zachodniopomorskim Stanisław Gawłowski spotkał się z samorządowcami gminy Sławno. Wpierw wiceminister Gawłowski wziął udział w sesji rady gminy, gdzie odpowiadał na pytania dotyczące możliwości wsparcia starań samorządu o pozyskanie funduszy na projekty służące ochronie środowiska.

Źródło: Arkadiusz Klimowicz

Czytaj więcej: www.arkadiuszkliowicz.pl

Więcej…
 
Strona 422 z 477