Rozmowy na temat użytkowania lasów przez wojsko.

Przedstawiciele Lasów Państwowych, ministerstw obrony i środowiska rozmawiali na temat użytkowania przez wojsko lasów, gruntów i innych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 14 lipca w Eko-Sękocinie.
Jego głównym celem było przedyskutowanie spornych zapisów projektu porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z bezpieczeństwem państwa.

Źródło: Dziennik Lasy Polskie
Czytaj więcej:www.lasypolskie.pl

Więcej…
 

Mazowieckie projekty środowiskowe realizowane ze środków POIiŚ.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej czy modernizacja oczyszczalni ścieków – to niektóre z projektów realizowanych w województwie mazowieckim dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Informacje na temat wybranych inwestycji przedstawiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 lipca w Józefowie. W spotkaniu wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Odnawialne Źródła Energii w ofensywie.

O finansowym wsparciu inwestycji w odnawialne źródła energii mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się 8 lipca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW i Agnieszka Zagrodzka, Z-ca Dyrektora Departamentu Klimatu w Narodowym Funduszu.

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) okazał się rekordowy, jeśli chodzi o liczbę i rodzaje wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Liczba tych ostatnich sukcesywnie rośnie.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Czytaj więcej: www.oze.nfosigw.gov.pl

Więcej…
 

Spotkanie samorządowców z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim

Gospodarka wodno-ściekowa, czy zaagospodarowanie odpadów komunalnych to główne tematy rozmów jakie dominowały podczas spotkania przedstawicieli samorządów lokalnych z terenu powiatu limanowskiego z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim.

5 lipca br. do Limanowej przybyli Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Małgorzata Skucha, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym zaproszenie włodarza Miasta Limanowa Władysława Biedy przyjęli posłowie z terenu Limanowszczyzny; Bronisław Dutka, Tadeusz Patalita, Wiesław Janczyk, przedstawiciele Powiatu Limanowskiego; starosta Jan Puchała, wicestarosta Franciszek Dziedzina, a także wójtowie i burmistrzowie powiatu limanowskiego i ościennych gmin.

Więcej…
 
Strona 422 z 469