119 mln zł na projekt dotyczący retencji górskiej w ramach POIiŚ

24 listopada 2010 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Konferencja Ministerstwa Środowiska Finansowanie ochrony środowiska.

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w MŚ, uroczyście otworzył Konferencję wręczając Grzegorzowi Furmańskiemu, zastępcy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej, potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” w ramach POIiŚ.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Czysta gmina – czy już po wyborach? Samorządy czekały na śmieci.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzona przez rząd reforma gospodarki odpadami komunalnymi daje samorządom nowe kompetencje. Od jej wejścia w życie staną się właścicielami odpadów na swoim terenie. Pierwszy rok sprawowania urzędów przez nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie jednocześnie rokiem przygotowań do pełnego wdrożenia reformy przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Spotkanie Wojewodów

Helena Hatka uczestniczyła w spotkaniu wojewodów zorganizowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Spotkanie tradycyjnie rozpoczął Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W pierwszej części konwent poświęcony był problematyce związanej z budową dróg krajowych i ekspresowych. Tematykę omówili Radosław Stępień z Ministerstwa Infrastruktury, Stanisław Gawłowski z Ministerstwa Środowiska oraz Lech Widecki Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki
Czytaj więcej: www.wojewodalubuski.pl

Więcej…
 

Wiceminister środowiska w Limanowej

Wczoraj w ramach kampanii do wyborów samorządowych do Limanowej przyjechał Stanisław Gawłowski (PO) – wiceminister środowiska. W trakcie spotkania, które odbyło się w Hotelu Jaworz poruszono m.in. problemy stacji uzdatniania wody w Limanowej, oraz rzek.

- Na tym terenie padł pomysł budowy bardzo fajnego, profesjonalnego ośrodka term, z czego bylibyśmy dumni nie tylko w powiecie, czy Małopolsce, ale w całym kraju – mówił na początku spotkania Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska. - Mam nadzieję, że proces ten zostanie zakończony z tymi ludźmi, z którymi zaczynaliśmy.

Więcej…
 
Strona 421 z 458