I Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

W dn. 10.03.2012r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu PWSZ w Koszalinie utworzonego zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uczelni. Zgodnie z postanowieniami ww. dokumentów w skład Konwentu wchodzą: dr Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP i wiceminister środowiska, Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalin, (prezydenta miasta reprezentował Tomasz Sobieraj – sekretarz miasta Koszalin), Genowefa Charkiewicz - Dyrektor PKO PB, Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Roman Szewczyk - Starosta Koszaliński, Rektor PWSZ - dr Jan Kuriata, Prorektor PWSZ - dr Agnieszka Kühnl-Kinel, Kanclerz PWSZ – Beata Koronkiewicz.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Czytaj więcej: www.pwsz-koszalin.pl

Więcej…
 

Energia z odpadów. Nowe inwestycje w gospodarce odpadami

„Energia z odpadów. Nowe inwestycje w gospodarce odpadami” – to główny temat konferencji dziennika Rzeczpospolita, która odbyła się 29 lutego w Warszawie. Gościem spotkania był Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który wziął udział w dyskusji poświęconej tendencjom w gospodarce odpadami w krajach Unii Europejskiej.
Konferencja podzielona została na bloki tematyczne, podczas których rozmawiano m.in. o miejscu spalarni w systemie gospodarki odpadami i finansowaniu inwestycji w gospodarce odpadowej. Omawiano także kwestie związane ze sposobami pozyskiwania odpadów.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Znamy wyniki konsultacji społecznych.

Blisko 120 ekspertów, przedstawicieli różnorodnych instytucji i organizacji z dorzecza Wisły oraz Odry, debatowało podczas V Krajowego Forum Wodnego na temat wyników ogólnopolskich badań, których celem było zdiagnozowanie najistotniejszych problemów gospodarki wodnej. W spotkaniu, zorganizowanym 28 lutego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Źródło: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Podziękowanie od KWPSP Szczecin

13 lutego 2012 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2011, na której podziękowano Stanisławowi Gawłowskiemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska za zaangażowanie i pomoc w doposażaniu w sprzęt pożarniczy jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w roku 2011.

Więcej…
 
Strona 417 z 480