XVI Forum Gospodarcze W Toruniu

"Polska: 5 lat w Unii Europejskiej, 20 lat po Okrągłym Stole" - pod tym hasłem rozpoczęło się w Toruniu dwudniowe Forum Gospodarcze. W szesnastej edycji Forum wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Spotkanie jest okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami polityki, gospodarki, nauki i kultury.

Pierwszego dnia toruńskiego forum, dyskusje i wystąpienia skoncentrowane były głównie na zagadnieniach związanych z naszą obecnością w Unii Europejskiej, podsumowaniem dwudziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu, a także na kwestiach dotyczących stanu przygotowań do EURO 2012.

Więcej…
 

Dofinansowanie z POIiŚ dla projektów z województwa kujawsko-pomorskiego

W poniedziałek 20 kwietnia, na spotkaniu zorganizowanym w toruńskim Muzeum Etnograficznym zostały wręczone potwierdzenia o dofinansowaniu dla dwóch projektów z województwa kujawsko-pomorskiego. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Emilia Kawka-Patek.

W imieniu Miasta Chełmża potwierdzenie o dofinansowaniu projektu "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" z rąk Wiceministra Gawłowskiego odebrał Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński. Gminę Żnin realizującą projekt "Ochrona zlewni rzeki Gąsawki - etap II" reprezentował Burmistrz Żnina Aleksandra Nowak.

Źródło: www.mos.gov.pl

 

Województwo Zachodniopomorskie przeciwdziała agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

Województwo Zachodniopomorskie przystąpiło do rządowego programu pod nazwą „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”. Wicemarszałek Województwa Witold Jabłoński, Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski oraz Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz podpisali list intencyjny w tej sprawie.
W spotkaniu udział wzięło ponad stu przedstawicieli samorządów z terenu Zachodniopomorskiego, zainteresowanych wspólnym pozyskaniem środków na organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla najmłodszych mieszkańców swoich gmin.

Więcej…
 

Hubertus Expo 2009

W Warszawie rozpoczęły się VI Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji "HUBERTUS EXPO 2009" W uroczystej inauguracji - największej w Polsce, specjalistycznej imprezy wystawienniczej dla sektora łowieckiego i strzeleckiego - wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Na Targach organizowane są liczne imprezy towarzyszące, takie jak wystawa trofeów myśliwskich, pokazy kynologiczne, koncerty muzyki myśliwskiej czy zawody strzeleckie i seminaria. Organizatorzy szacują, że co roku w Targach Hubertus Expo uczestniczy około 100 wystawców i blisko 10 tys. odwiedzających.

Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji "Hubertus Expo 2009" odbywają się od 17 do 19 kwietnia br. na terenie Warszawskiego Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
 
Strona 412 z 422