SPOTKANIE Z OKAZJI 50. LAT WOPR.

W dniu 11 kwietnia 2012 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w którym udział wzięli: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jan Lityński, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski,

czytaj dalej: www.wopr.pl

źródło: WOPR

 

 

8 milionów złotych na aquapark w Koszalinie.

Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji, która odbyła się po podpisaniu umowy na budowę aquaparku w Koszalinie.

czytaj dalej: www.rpo.wzp.pl

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11 kwietnia 2012 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o realizacji programu wypłat rekompensat dla producentów warzyw, którzy ponieśli straty w 2011 r. z powodu pojawienia się bakterii E-coli.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Andrzej Butra.

W dyskusji posłowie zwrócili uwagę na słabości programu realizacji wypłat rekompensat  (przede wszystkim - niepełna informacja o programie, krótki termin składania wniosków, poufność informacji dotyczących beneficjentów programu) realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego.

Więcej…
 

PUP w nowej siedzibie.

W uroczystości otwarcia nowych wnętrz Powiatowego Urzędu Pracy obok gospodarzy – prezydenta Piotra Jedlińskiego i starosty Romana Szewczyka, uczestniczyła ponad stuosobowa grupa gości, wśród których byli m.in.: Stanisław Gawłowski, poseł i sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzej Jakubowski, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Marek Gutowski, kierownik koszalińskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Donigiewicz, dyrektor delegatury NIK w Szczecinie, a także samorządowcy - radni z powiatu i miasta Koszalina, starostowie wójtowie i burmistrzowie z ościennych gmin i powiatów oraz szefowie zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji i firm współpracujących z tutejszym urzędem zatrudnienia. Po przecięciu symbolicznej wstęgi obiekt poświęcił proboszcz koszalińskiej Parafii Katedralnej ks. Antoni Tofil.


http://www.powiat.koszalin.pl

źródło: Powiat Koszalin

autor: Jerzy Banasiak

 

 
Strona 412 z 477