XII Sesja Rady Gminy.

29 września br. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Sławno, na której uczestniczył Wiceminister Ochrony Środowiska pan Stanisław Gawłowski.

Pan Minister wygłosił prelekcję na temat zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji proekologicznych, m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarnych czy utylizacji azbestu na realizację, których mieszkańcy gminy Sławno mogą pozyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych.

czytaj dalej: www.gminaslawno.pl

źródło: Gmina Sławno

 

Rozbudowa kanalizacji.

Na pierwszy kwartał 2014 r. planowane jest ukończenie budowy kanalizacji w obrębie ośmiu ulic w Kluczach. Dotację na kanalizację w czterech ginach powiatu otrzyma PWiK.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu otrzymało potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze-etap I”. Zaktualizowaną listę rankingową, dla projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, zatwierdził 26 września Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

czytaj dalej: www.gmina-klucze.pl

źródło: Klucze - Jurajska Gmina

 

 

Wiceminister Stanisław Gawłowski o inwestycjach w Małopolsce.

27 września w Małopolsce gościł wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Na konferencji prasowej w siedzibie małopolskiej PO, przy ulicy Gertrudy 26-29 w Krakowie, mówił o  ochronie przeciwpowodziowej i inwestycjach na terenie Małopolski. 

W Krakowie ministra przywitał lider małopolskiej PO Ireneusz Raś

-Dziś mówimy o sprawach dotyczących inwestycji w ochronę środowiska. Decyzje o finansowaniu otrzymały dwie wielkie inwestycje w Małopolsce a chodzi o wielomilionowe kwoty.

Źródło: Platforma Obywatelska

Czytaj więcej: www.wybory.platforma.org

Więcej…
 

Ponad 50 mln zł na gospodarkę wodno - ściekową w Zachodniopomorskim

26 września wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podpisał potwierdzenie przyznania dofinansowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

czytaj dalej: portal.wfos.szczecin.pl

źródło: WFOŚiGW Szczecin

 
Strona 404 z 458