Wiceminister Gawłowski Honorowym Obywatelem Gmin Zagórzańskich

10 września br. odbyły się uroczyste Sesje Rady Gminy - Mszany Dolnej i Niedźwiedzia, podczas których, głównym punktem było przyjęcie w poczet Honorowych Obywateli gmin zagórzańskich - Wiceministra Ochrony Środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Jak czytamy m.in. w uzasadnieniach Rad Gmin (…)Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski od lat wspiera inicjatywy gospodarcze i społeczne ważne dla rozwoju gmin. (…)

Więcej…
 

Medal za zasługi dla Gminy Mszana Dolna

Uchwałą Rady Gminy Mszana Dolna w dniu 10 września 2010 roku Stanisław Gawłowski został uhonorowany medalem za zasługi dla Gminy Mszana Dolna.

 

"Inwestycja w obiektywie 2010"

W dniu dzisiejszym na łamach "Głosu Koszalińskiego" został ogłoszony konkurs fotograficzny "Inwestycja w obiektywie 2010". Konkurs potrwa w okresie 3.09.2010 r. - 15.10.2010 r. Patronat honorowy nad konkursem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski. Tematem konkursu jest realizacja inwestycji "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty". Jest to przedsięwzięcie prowadzone w ramach działań promocyjnych Projektu.

Konkurs, którego tematem jest realizacja inwestycji "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" ma charakter otwarty . Fotografie należy przesyłać do 21.09.2010 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W tytule należy wpisać: konkurs fotograficzny i numer telefonu. W treści e-maila należy podać dane kontaktowe oraz opis zdjęcia i co przedstawia, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jedna osoba może przesłać nie więcej niż trzy fotografie. Nadesłane fotografie, które spełnią warunki regulaminu, zostaną opublikowane w "Głosie Koszalińskim", na stronie www.gk24.pl/Parsęta oraz na stronie projektu www.fs.parseta.pl. i wezmą udział w głosowaniu sms-owym. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody - dwa talony po 1000 zł każdy oraz atrakcyjne upominki. Przewidziano także upominki dla osób biorących udział w głosowaniu sms-owym. Informacja na temat konkursu znajduje się na stronie: www.gk24.pl/Parsęta oraz na stronie projektu: www.fs.parseta.pl


Źródło: karlino.pl
 

Miliony euro na zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina

W dniu 26 lipca Stanisław Gawłowski uczestniczył w podpisaniu przez marszałka Władysława Husejko i zastępcę prezydenta Andrzeja Jakubowskiego umowy o dofinansowaniu projektu „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin, realizowany jest w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Więcej…
 
Strona 401 z 434