Niezwykły koszaliński Mikołaj

Tygodnik "Teraz Koszalin" zorganizował akcję zbierania listów do św. Mikołaja. Wszystkie listy zostały przekazane św. Mikołajowi.

Jednak trzy listy, które zrobiły na dziennikarzach największe wrażenie zostały przekazane trzem znanym koszalinianom, którzy wcielili się w rolę św. Mikołaja. Jednym z nich był Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, z ogromną radością w dniu 20 grudnia 2009 r. spełnił marzenie Oliwii Tołłoczko. Dziewczynka pragnęła zostać posiadaczka papugi którą mogłaby nauczyć mówić. Minister spełniając to marzenie, wręczył  Oliwii papugę nimfę w odpowiedniej klatce, a także grę edukacyjną o ptakach.
 

Wykorzystanie środków unijnych na ochronę środowiska

We wtorek 5 stycznia br. sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głównym tematem spotkania był poziom wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. najważniejsze informacje na temat wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu osi priorytetowych tego programu. Obejmują one gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom, wsparcie dla przedsiębiorstw na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Realizacja projektów w sektorze środowiska w ramach POIiŚ jest finansowana ze środków Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Więcej…
 

Rozpoczęcie budowy hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie.

W dniu 25 listopada podpisano Akt erekcyjny rozpoczęcia budowy hali widowiskowo - sportowej w  Koszalinie. Z uwagi na ogromne zaangażowanie Pana Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie środowiska, Prezydent Miasta Koszalina Pan Mirosław Mikietyński i Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, złożyli na ręce ministra Stanisława Gawłowskiego serdeczne podziękowania.
 
Więcej…
 

II Konferencja beneficjentów Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska

Już po raz drugi Ministerstwo Środowisko zorganizowało konferencję dla beneficjentów pn. Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska. Ponownie też uczestników konferencji gościła Małopolska – w ubiegłym roku była to Wieliczka, zaś w tym – Kraków.

Podczas dwudniowej konferencji, która odbyła się w dniach 7-8 grudnia 2009 r., uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji wybranych projektów ze wszystkich środowiskowych osi priorytetowych, a także wystąpień, które wygłosili m.in. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Michała Wojtczaka, Senatora RP.
Więcej…
 
Strona 395 z 422