Konwencja kołobrzeskiej Platformy Obywatelskiej

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu mieniło się w barwach Platformy Obywatelskiej, której udało się prawie po brzegi wypełnić salę teatralną. Konwencja odbyła się w środku kadencji podsumowując 2 lata pracy samorządowców tej partii.


O podsumowaniu dwuletnim samorządu kołobrzeskiego kierowanego przez Platformę Obywatelską mówił jej Przewodniczący poseł Marek Hok. Wspominał o sukcesie, jaki wspólnie organizacja osiągnęła w wyborach samorządowych. – To drugi raz w którym Platforma Obywatelska wzięła odpowiedzialność za miasto, za powiat, za region – mówił Hok.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski rozpoczynał – Przyjaciele, bo w takim gronie się tutaj zebraliśmy – zwracając się do obecnych na sali. – Czasami żałuję, że nie mam w adresie zapisanego adresu w Kołobrzegu, ponieważ Kołobrzeg tak pięknie się zmienił. Stanisław Gawłowski pochwalił kołobrzeskich działaczy za determinację w dążeniu do rozwoju Kołobrzegu. Mówił o silnej reprezentacji Kołobrzegu na wszystkich szczeblach władzy samorządowej oraz w Sejmie. Wspominał, że dzięki śp. Sebastianowi Karpiniukowi - Zostaliście tak ułożeni, byście o wspólne sprawy zabiegali razem. Wartość nadrzędna. – po czym zwrócił się do posła Hoka -  Marek do Ciebie. Nie można tego zepsuć.

Źródło: Platforma Obywatelska Region Zachodniopomorski

Czytaj więcej: www.zachodniopomorski.platforma.org

 

Konferencja Funduszu Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

W poniedziałek 3 grudnia 2012 r. w Hotelu Aquarius rozpoczęła się dwudniowa konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Tematem konferencji jest "Rola WFOŚiGW w Szczecinie w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim oraz możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków krajowych".

Na konferencji prasowej, Stanisław Gawłowski chwalił działania zarówno Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jak i Banku Ochrony Środowiska. - Dzięki temu, naszemu województwu udało się pozyskać kilka miliardów złotych. To nie tylko projekt brzegów morskich, to także projekt Dorzecza Parsęty, ale także odbudowa wałów i zbiornika w Osówku. To pokazuje, jak się rozwijamy i jak poprawiamy nasze relacje ze środowiskiem - tłumaczył Stanisław Gawłowski.

Źródło: Platforma Obywatelska Region Zachodniopomorski

Czytaj więcej: www.zachodniopomorski.platforma.org

 

Więcej…
 

Honorowy Obywatel Miasta Brzeg.

altW dniu 28 listopada 2012 r. Stanisław Gawłowski, z rąk  Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Grochowskiego i Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, w uznaniu zasług dla brzeskiej społeczności otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Brzegu, który przyznała muRada Miejska Brzegu.

Więcej…
 

Minister i samorządowiec - Stanisław Gawłowski - Honorowym Obywatelem Brzegu!

Zaoszczędzenie dwóch milionów euro na projekcie kanalizacji podbrzeskich wsi, czy stała pomoc w realizacji projektu „Oczyszczalnie ścieków w Brzegu” to tylko niektóre zasługi Stanisława Gawłowskiego dla naszego miasta. Rada Miejska w uznaniu zasług dla brzeskiej społeczności przyznała mu tytuł „Honorowego Obywatela Brzegu”.


Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski odebrał go w środę (28 listopada) na uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Specjalnie z tej okazji w najbardziej reprezentacyjnym miejscu w mieście, Sali Stropowej ratusza, spotkali się wszyscy, którzy uczestniczyli w projekcie „Oczyszczalnie ścieków w Brzegu”, prowadzonym przez spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Sesja bowiem była również okazją do podsumowania przedsięwzięcia obejmującego skanalizowanie miejscowości z powiatu brzeskiego i oławskiego oraz m.in. rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i brzeskiej oczyszczalni ścieków.

Źródło: Urząd Miasta Brzeg

Czytaj więcej: www.brzeg.pl

 
Strona 392 z 469