Stan lasów i zwiększanie lesistości w Polsce tematem sejmowej debaty

W Sejmie 4 lutego br. odbyła się debata nad rządową Informacją o stanie lasów oraz realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości w Polsce” w 2009 r. Dokument przedstawił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Informacja zawierała najważniejsze dane dotyczące stanu lasów, realizacji zalesień i leśnictwa w Polsce w 2009 r. Z dokumentu wynika m.in., że w 2009 r. powierzchnia leśna kraju zwiększyła się o 22 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008, a stan zdrowotny lasów, oceniany m.in. na podstawie zagrożenia powodowanego przez owady i patogeniczne grzyby, uległ poprawie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Sejm: Lasy w Polsce mają się dobrze.

Polskie lasy są w dobrych rękach”, „Polska gospodarka leśna jest prowadzono wzorcowo” – takie stwierdzenia padały z ust przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych podczas sejmowej debaty nad rządową „Informacją o stanie lasów oraz realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości w Polsce”. Dokument ten przedstawił 4 lutego sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Źródło: Lasy Państwowe
Czytaj więcej: www.lasy.gov.pl

Więcej…
 

Powstanie Platforma współpracy w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podpisał dziś Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Rozwoju regionalnego. Wydarzenie miało miejsc podczas seminarium Finansowanie inwestycji w oparciu o formułę PPP organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Konferencja poświęcona zamykaniu składowisk odpadów.

Zamykanie składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów określonych prawem było głównym tematem konferencji programowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w poniedziałek 24 stycznia br.

W spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Mariusz Adamski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jacek Chrzanowski oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Czytaj więcej: www.um-zachodniopomorskie.pl

Więcej…
 
Strona 383 z 422