Platforma internetowa EkoPolska

10 lutego 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone portalowi Eko-Polska.

Uczestników przywitał Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Na spotkaniu zostały przedstawione główne założenia programu Eko-Polska, poświęconego działaniom związanym z ochroną środowiska, ekoturystyką, edukacją w zakresie rolnictwa ekologicznego, wypoczynkiem, także promocją Polski.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Czytaj więcej: www.gdos.gov.pl

Więcej…
 

Dodatkowe 170 mln € na ochronę środowiska z UE

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska informuje, że zostały przyznane dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko.

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO) 9 lutego 2011 r. zatwierdził zmiany dotyczące alokacji dodatkowych środków wspólnotowych. W przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko zdecydowano m.in. o przeznaczeniu kwoty 170 mln euro z tzw. dostosowania technicznego na realizację priorytetu I - Gospodarka wodno – ściekowa. kwota 170 mln euro zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach ostatniego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska w tym działaniu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Spotkanie z Komisją Europejską w sprawie zasad realizacji inwestycji w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej

W dniu 8 lutego 2011 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (Departament Planowania i Zasobów Wodnych) zorganizował w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie spotkanie-konferencję z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Konferencję otworzył Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Moderatorem i prowadzącym był Janusz Wiśniewski, Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Czytaj więcej: www.kzgw.gov.pl

Więcej…
 

Narada roczna woj. zachodniopomorskiego.

7 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Koszalinie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2010, w której udział wzięli m.in:
- Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska,
- nadbryg. Marek Kowalski - z-ca Komendanta Głównego PSP,
- Ryszard Mićko - Wicewojewoda Zachodniopomorski,
- druh Stanisław Dycha - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. zachodniopomorskiego,
- Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a także z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji, z-ca Pełnomocnika Służby THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Saksonia – Anhalt, komendanci powiatowi/miejscy PSP, komendanci zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych, przewodniczący związków zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, kadra kierownicza i kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Szczecinie.

Źródło: Komenda Główna Państwowe Straży Pożarnej
Czytaj więcej: www.straz.gov.pl

Więcej…
 
Strona 382 z 422