Wielka inwestycja na jeziorze Jamno

23,7 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na budowę wału przeciwpowodziowego oraz wrót sztormowych na jeziorze Jamno w gminie Mielno. Unijne dofinansowanie budowy wrót sztormowych i wału przeciwpowodziowego pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja jest częścią szacowanego na 70 mln zł projektu o nazwie "Zabezpieczenie zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki - zabezpieczenie terenów zabudowanych miasta Koszalina”.


Źródło: Głos Koszaliński gk24.pl

Czytaj więcej: www.gk24.pl

 

Więcej…
 

Reforma gospodarki wodnej na Konwencie Marszałków RP.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska gości na lubuskim Konwencie Marszałków RP.  Zaprezentował tam założenia reformy gospodarki wodnej w Polsce.

Nie będziemy dokonywać kolejnej nowelizacji. Skupimy się na nowym sposobie zarządzania - powiedział Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska rozpoczynając swoje wystąpienie. Podkreślił, że ustawa nowe Prawo wodne ma uporządkować gospodarkę wodną w naszym kraju.

czytaj dalej: www.mos.gov.pl
źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej…
 

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najlepsze życzenia Nauczycielom
i Pracownikom Placówek Oświatowych. Przesyłam Wam  słowa najwyższego uznania
i szacunku za wspaniałą pracę i poświęcenie.

Dzień Edukacji Narodowej nie bez powodu nazywany jest Dniem Nauczyciela. Odpowiedzialność za poszerzanie intelektualnych horyzontów młodych ludzi
i rozbudzanie ciekawości świata spoczywa właśnie na barkach Nauczycieli.
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto niezwykłych idei i niezwykłych ludzi, którzy je realizują, szczególne również dlatego, że nie ma ważniejszej sprawy niż edukacja  i wychowanie.

Więcej…
 

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Szanowni Państwo!

13 października br. już po raz siódmy obchodzimy w Polsce Dzień Ratownictwa Medycznego ustanowiony w 2006 roku. Choć jest to święto młode,
to już na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości obchodzonych przez pracowników ochrony zdrowia.

Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okoliczności.

W tym uroczystym Dniu składam wszystkim ratownikom medycznym serdeczne podziękowanie za trud codziennych obowiązków wykonywanych często
w wyjątkowo ciężkich warunkach, a także za pełne poświęcenia niesienie pomocy potrzebującym.

Niech Państwa praca będzie źródłem satysfakcji i dawać będzie poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.

Z wyrazami szacunku,

Więcej…
 
Strona 379 z 452