Polska pełnoprawnym krajem członkowskim w EUMETSAT

Polska zakończyła formalności związane z ratyfikacją umowy z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i stała się  jej pełnoprawnym członkiem.

Dzięki temu uzyskaliśmy nieograniczony dostęp do wszystkich  produktów EUMETSAT-u wykorzystywanych przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną: przetworzonych informacji, archiwów i urządzeń technicznych (m.in. satelitów). W pracach zmierzających do przystąpienia do organizacji wzięli udział Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w MŚ i Mieczysław S. Ostojski, Dyrektor IMGW.

Więcej…
 

Umowa o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach PO IiŚ w sektorze środowisko

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji prasowej z okazji uroczystego podpisania umowy dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mielno” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie odbyło się 24 sierpnia br. w koszalińskiej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji wzięli udział również Prezes WFOŚiGW w Szczecinie - Jacek Chrzanowski, Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński i Prezes Zarządu ZWK Sp. z o.o. w Unieściu - Aleksander Janowski.

Więcej…
 

Uroczyste otwarcie nowego budynku SHM IMGW w Koszalinie

W dniu 21 sierpnia 2009 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Koszalinie. W uroczystości udział wzięli: dr inż. Mieczysław Ostojski prof. WSŚ, Dyrektor Naczelny IMGW oraz zaproszeni goście - Pan Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Senator Grażyna-Anna Sztark, Senator Piotr Zientarski, Poseł Jan Kuriata, Prezydent Koszalina Mirosław Mikietyński, Starosta Koszaliński Roman Szewczyk, Ks. Henryk Koszper - Proboszcz Parafii Pw.Św. Ignacego Loyoli a także dyrektorzy i prezesi firm i instytucji z Koszalina. Obecni byli przedstawiciele mediów. Spotkanie otworzył kierownik SHM w Koszalinie Krzysztof Grubski.

Więcej…
 

Podsumowanie i materiały z konferencji pt. "Natura 2000 - miejsca żyjące, miejsca do życia. Realizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska"

15 lipca 2009 w Ministerstwie Środowiska – odbyła się konferencja prasowa na temat: „Natura 2000. Miejsca żyjące, miejsca do życia. Realizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska”.

W konferencji udział wzięli m.in. Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przekazane zostały informacje na temat kampanii społeczno – informacyjnej dotyczącej Natury 2000, ale także - ze względu na duże zainteresowanie mediów pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i zadaniami w niej realizowanymi – szef GDOŚ podsumował siedem miesięcy funkcjonowania urzędu.

Więcej…
 
Strona 377 z 397