Radew – energia życia.

Starostwo koszalińskie już po raz trzeci zorganizowało w Niedalinie Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia”. Jak stwierdził Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i honorowy patron imprezy – doskonale promuje ona oryginalne walory przyrodnicze i krajobrazowe obszaru NATURA 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Czytaj więcej: www.wfos.szczecin.pl

Więcej…
 

Polska będzie wydobywała podwodne skarby ?

Polska przygotowuje się do opracowania technologii wydobycia konkrecji polimetalicznych - podwodnych skarbów z Pacyfiku. Nowy etap działań Interoceanmetalu rozpoczyna wybór dr. Tomasza Abramowskiego na szefa organizacji odpowiedzialnej za wydobycie. W uroczystym posiedzeniu Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (IOM) wzięli udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ i dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju.


Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Papieros czy grill?

Czy planowany zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów, który powstanie do końca 2014 roku w Koninie będzie aż tak rygorystycznie przestrzegał norm emisji?

Tak - zapowiada Józef Nowicki, prezydent miasta. Czy to deklaracja bez pokrycia? Bynajmniej. Ilość niebezpiecznych wyziewów z papierosa czy grilla porównywana do emisji od lat popularnych na świecie spalarni nie jest niczym nowym. Wielki zakład termicznie utylizujący odpady w stolicy Austrii zbudowany w samym centrum miasta o przepięknej architekturze jest tego dobitnym przykładem. Ogromne doświadczenie w tym zakresie mają Szwedzi, którzy pierwszą spalarnię śmieci zbudowali już sto lat temu i to oni znajdują się w czołówce państw, które coraz mocniej śrubują normy czystości spalin.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Czytaj więcej: www.nfosigw.gov.pl

Więcej…
 

Medal „65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim.”

ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI.

W poniedziałek, 23 maja br. odbyło się uroczyste podniesienie na klubowym maszcie „Mariny Pogoń” proporca Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Gościem uroczystości był Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, którego uhonorowano Medalem „65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim.” Uroczystość prowadził Zbigniew Jagniątkowski, wiceprezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a przy tym inicjator utworzenia sieci przystani żeglarskich.

Zbigniew Zalewski, Prezes ZOZŻ, podziękował Panu Stanisławowi Gawłowskiemu za jego konsekwentne i przede wszystkim skuteczne wspieranie żeglarskich starań o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych. Minister Stanisław Gawłowski nie ukrywał zadowolenia, że dostrzeżono jego starania i wkład w tworzenie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

 
Strona 377 z 422